נמחקה העתירה שהגיש המועמד לראשות עיריית באר שבע אפרים פימה פינבלום, נגד ראש העירייה רוביק דנילוביץ. כזכור, פיינבלום באמצעות עו"ד שני בן שימול, הגישו עתירה מינהלית נגד דנילוביץ' בעניין "תעמולת בחירות אסורה".  

פימה ודנילוביץ'. במטה 'כוח באחדות' מושכים את העתירה. צילומים: הרצל יוסף ושי שמואלי

פיינבלום ביקש להסיר את שלטי החוצות בהם מופיע דנילוביץ' על רקע פרויקטים עירוניים שמהם עולה שימוש בפעילותה של הרשות כאמצעי תעמולה לכאורה. לאחר ששמעו את דברי יו"ר וועדת הבחירות האזורית באר שבע, השופט אליהו ביתן, שבמקרה זה המדובר בתעמולת בחירות מוצהרת שנעשית מטעם דנילוביץ' ובמימונו, ביקש פיינבלום למחוק את העתירה ללא צו הוצאות.

באשר לטענת דנילוביץ' על כך שלא התקיימה פניה מקדימה אליו, באת כוחו של פיינבלום הביעה את התנצלותה שהדבר לא נעשה בכתב ובאופן פורמאלי, אולם פיינבלום ניסה בדרכים בלתי פורמאליות להביא את הדברים בפני דנילוביץ' והדבר לא עלה בידו. את דנילוביץ' ייצג עו"ד דני אליגון.

יוחאי פרץ, מספר 3 ברשימת 'כוח באחדות' בראשות פיינבלום מסר בתגובה: "לאור העובדות אשר צוינו בתגובת המשיב לעתירתו והצהרתו כי הפרסומים האמורים בוצעו במימונו ומכספו הפרטי, אנו מקבלים ומכבדים את המלצת הוועדה ומושכים את העתירה".

במטה הבחירות ״דרך חדשה" בראשות רוביק דנילוביץ׳, הגיבו למחיקת העתירה בחריפות: ״לאור המלצת בית המשפט שקיבל לחלוטין, אחת לאחת, את כל טענות ראש העיר והבהיר לעותר כי אין בסיס לעתירתו ולטענות שלו כנגד ראש העיר, נמחקה העתירה. תחת להתנצל ולהודות, כי ראש העיר פועל על פי חוק ועל פי ההנחיות, בחר העותר להמשיך ו"לתמוה".

"לאור תגובתו של העותר, אנחנו מבינים כי העותר ממשיך לא להבין. הוא לא הבין את הנחיות היועץ המשפטי, לא הבין את החוק, לא הבין מה ועל מה הוגשה העתירה לבית משפט, ועכשיו אנחנו מבינים שהוא גם לא הבין מה אמר לו בית משפט".

"כיוון שיש קושי בהבנה יובהר את שהובהר על ידי בית המשפט - פעולות והתנהלות ראש העיר הינן בהתאם לחוק וההנחיות. לא נפל כל פגם בהתנהלותו. לאור זאת, הבהיר בית המשפט שלא היה מקום להגשת העתירה וזו למעשה הוגשה בחוסר תום לב, על מנת לפגוע בשמו של ראש העיר שלא בצדק".

"הגשת העתירה לא תרתיע את ראש העיר שימשיך לפעול בידיים נקיות לטובת העיר ותושביה. הננו תקווה, כי כעת כשהובהרו הדברים, הם גם יופנמו והמאמצים של העותר יופנו לאפיקים אחרים".