כדאי לעבוד בשירות הציבורי: דו"ח הממונה על השכר באוצר לשנת 2016, חושף את שכר הבכירים בסקטור הציבורי ומלמד על הפערים בנתוני השכר בין עובדים בכירים לעובדים שמשתכרים בשכר מינימום כגון עובדי כוח אדם ועובדי קבלן.

עיריית באר שבע. מי עומד בראש טבלת השכר המקומית? צילום: הרצל יוסף

מהנתונים עולה, כי העובדים הבכירים בעיריית באר שבע מביאים שכר נאה הביתה ולא מקופחים. כך למשל, מנכ"לית העירייה משתכרת 50,450 שקלים ברוטו לחודש, עלייה של 2.08% לעומת השנה הקודמת. משכורתו של הוטרינר העירוני עלתה ב- 24.69% והוא השתכר בשכר של 49,262 שקלים. מהנדס העיר מקבל שכר של 42,383 שקלים, תוספת של 2.46%.

בעירייה הקימו מערך ספורט שמאגד בתוכו את ענפי הספורט השונים, ראש ענף הספורט השתכר בשכר חודשי של לא פחות מ 41,992 שקלים וזכה לתוספת של 1.64% בהשוואה לשנה קודמת. מנהל האיצטדיון החדש הסתפק בשכר של 23,170 שקלים.

יש לציין, כי רמת השכר ברשויות המקומיות האחרות בדרום היא פחות או יותר באותה רמה. למשל גזבר עיריית דימונה משתכר בשכר חודשי ברוטו של 47,312 שקלים. היועץ המשפטי בדימונה משתכר קצת פחות מהגזבר ומביא הביתה 45,809 שקלים. ביישוב כסיפה מהנדס העיר מביא הביתה שכר מכובד של 44,809 שקלים.

ומה קורה בתאגידים ובמוסדות אחרים? כאן השכר הוא הרבה יותר גבוה מהרשויות המקומיות. שכרה של נשיאת אוניברסיטת בן גוריון עומד על 84,507 שקלים, רקטור האוניברסיטה משתכר 71,923 שקלים, עלייה של 21.04%  לעומת שנה קודמת, ואילו משכורתו של מנכ"ל האוניברסיטה מגיעה ל- 66,477 שקלים.

כידוע, המים שמגיעים לנו הביתה עוברים דרך תאגיד 'מי שבע' ועולים לא מעט כסף, גם שכרו של המנכ"ל עלה ב 34.94% והוא משתכר בשכר של 40,531 שקלים.