רחוב יהושע הצורף (צילום: mynet)

עשרות שנים של קיפאון וקריסת תשתיות מסתיימות: תכנית לשדרוג ופיתוח רחוב יהושע הצורף באזור התעשייה "עתיר ידע" הסמוך לשכונה ג' תעבור להמלצה ואישור הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בדרך ליישומה.

גורם מרכזי שעיכב את התכנית ומנע כל התפתחות, היא חוות הגז שהיתה ממוקמת באזור, ולאחר תהליך ארוך עם הגורמים האחראים, הועברה החווה לאזור התעשייה 'עמק שרה' כשראש העירייה, רוביק דנילוביץ', הוביל את המהלך לפינוי החווה.

גורם נוסף שעימו העירייה מקיימת דיונים להוצאתם, הם מפעלי הבטון ברחוב שעל פי דו"חות מבקר העירייה גורמים להרס התשתיות. כשמכשול חוות הגז הוסר, והמשא ומתן עם מפעלי הבטון בעיצומו, התפנו בעירייה ביחד עם הגורמים המקצועיים להכין תכנית מפורטת לקידומו של הרחוב. התכנית המוצעת, תואמת לתכנית המתאר 2030 כאשר גובה המבנים יהיה עד שבע קומות.

בתכניות הקודמות לא התאפשרו שימושים "מושכי קהל" בתחום רדיוס חוות הגז, לאחר סילוק חוות הגז מתאפשרת קביעת שימושים נוספים המותרים בייעוד "תעסוקה" כמו גם פונקציות רפואיות. התכנית מציעה שימוש במסחר וגם תאפשר הקמת "מכללה פרטית". עקב השינויים הללו, מתוכנן פרויקט הכולל פתרון חניית על וחנייה תת קרקעית במרתף דו קומתי עם אפשרות להגדיל במידת הצורך עד שלוש קומות. בתכנית שהתגבשה יתכנו שינויים בהתאם להמלצות גורמי המקצוע.