לאחד את כל הפונקציות של טיפול בבעלי חיים למקום אחד. אילוסטרציה: freepik

התוכנית להקמת קריית בעלי חיים בבאר־שבע קורמת עור וגידים ונמצאת בשלבי התקדמות לקראת מימושה. הקריה הראשונה מסוגה בארץ תכלול פעילות בעלי חיים ותרכז את נושאי הטיפול באותו מקום. בין הפונקציות שיועברו לקריה: תחנת ההסגר, מרפאה וטרינרית, חוות הסוסים, חתוליה, גוריה, ועוד.

על פי התכנון, מוצע שקריית בעלי החיים תוקם במערב העיר באזור שבו ממוקמת החווה החקלאית. בוועדה לאיכות הסביבה בראשותה של חברת המועצה, יסמין סקס־פרידמן, הוצגה התוכנית המתוקצבת בכ־350 אלף שקל על ידי סגן וממלא מקום ראש העירייה, טל אל־על. "הרעיון לקדם תכנון והקמה של קריית בעלי חיים קיבל את מלוא התמיכה של ראש העירייה", אמר אל־על.

גם מהנדס העיר היוצא, דימיטרי פיגלנסקי (אשר השתתף בדיון בטרם פרש מתפקידו - י.ל) דיבר על הפרויקט ויתרונותיו. "מדובר בפרויקט ייחודי עתיר השקעה עם אתגר מימוני. עד כה השקענו לא מעט בפורמים משותפים, הכנו פרוגרמה שמאחדת את כל הצרכים וגייסנו את רשות מקרקעי ישראל".

אדריכל העיר, רועי לביא, עדיין לא החליט על המיקום הסופי בו תוקם הקריה. לדבריו, שלבי התכנון הסתמכו על ממצאי סקר תוך התייחסות לערכי טבע ומורשת ותכנון שלא יפגעו בשטחים הפתוחים.