תאגיד המים והביוב 'מי שבע' פרסם את תוצאות בדיקות איכות המים שנערכו בבאר-שבע ובאופקים במהלך ששת החודשים הראשונים של 2019.

המומחים מטעם התאגיד ערכו קרוב ל 600 בדיקות מיקרוביאליות למדידת איכות מי השתייה בשתי הערים, וכולן, ללא יוצא מן הכלל, נמצאו תקינות לחלוטין והעלו כי המים מכילים את המינרלים החיוניים לגוף האדם.

מי שתיה, אילוסטרציה שאטרסטוק

בנוסף, לא זוהתה כל חריגה מהתקנים שנקבעו במשרד הבריאות. במסגרת בדיקה מיקרוביאלית, נבדקת הימצאות חיידקים במי השתייה, כשרמת התקן לבדיקה הינה 0 חיידקי קוליפורם ב 100 מ"ל.

כמו כן, נערכת מדידת פלואוריד ונבדקות רמת העכירות במים ורמת הכלור הנותר במים, כשרמת התקן במי השתייה הינה 0.1-0.5 מיליגרם. התקנות בנושא מי השתייה קובעות את רמת איכותם התברואתית של המים, ומיועדות בראש ובראשונה להבטחת בריאותם של התושבים המשתמשים במים לשתייה, לבישול לרחצה ולשימושים ביתיים אחרים.

התקנות מהוות בסיס מחייב, מקצועי ומתקדם לאספקת מי שתייה בטוחים. מנכ"ל 'מי שבע' מריו לובטקין, מתייחס לממצאים ואומר:"מהדו"ח התקופתי לחודשים ינואר עד יוני השנה, ניתן ללמוד על איכותם הגבוהה של מי השתייה בבאר-שבע ובאופקים. תאגיד 'מי שבע' עורך כל העת בדיקות כדי לוודא שהמים הזורמים לתושבים עומדים בתקנים ובמדדים שקבע משרד הבריאות ואף מעבר לכך. המים שזורמים מהברזים בבתי התושבים ראויים לשתייה מהברז ולכל שימוש נוסף".