עובדי 'חרסה' עומדים בצפירה. צילום: יקיר אוקנין, הסתדרות מרחב הנגב

עובדי מפעל 'חרסה' בבאר-שבע השובתים מול שערי המפעל עקב סגירתו, הפסיקו לשעה קלה את המחאה, זאת כדי להתייחד עם קורבנות השואה במלחמת העולם השנייה.

בעת הצפירה שנמשכה שתי דקות, התרכזו העובדים בצוותא מרכינים ראש לזכר הניספים. מיד לאחר מכן, שבו העובדים לאוהל המחאה במסגרת מחאתם והם נושאים עיניהם ליום ראשון בשבוע הבא להחלטת בית המשפט המחוזי, בבקשתם למנות מפרק זמני לחברה. עד אז אחדים מהעובדים מתכוננים לשהות באוהל המחאה גם בימי שישי שבת.