ספריות רבות טעונות שיפוץ והתאמה. אילוסטרציה: freepik

בימים אלה אושר במשרד החינוך התקציב לשיפוץ והצטיידות חדשה לספריות במסגרת מהלך של משרד החינוך שנועד להתאים את הספריות הקיימות לצורכי הלמידה של המאה ה־21 על ידי הפיכתן למתוקשבות, ממוחשבות, עתירות ספרים וטכנולוגיה מתקדמת הכוללות גם פינות למידה מגוונות ומרחבי למידה גמישים.

המהלך, כך נמסר ממשרד החינוך, יצא אל הפועל בעקבות ממצאי סקר שערך המשרד והצביע על כך שכ־1,500 ספריות במערכת החינוך בארץ טעונות שיפוץ. בעקבות 'קול קורא' שפירסם המשרד הוחלט בשלב הראשון להקצות תקציב של כחמישה מיליון שקל לצורכי בנייה, שיפוץ והצטיידות של 57 ספריות במוסדות חינוך ברחבי הארץ, בהם 15 באזור הנגב.

התקציב הוקצה על בסיס דיפרנציאלי המשקלל את הרמה הסוציו־אקונומית של היישוב על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד הטיפוח הבית־ספרי וגודל בית הספר.

הספריות שישופצו הן בבית הספר המקיף ברהט, בית הספר המקיף בשגב שלום, בית הספר 'ערב אלהוזייל' ברהט ובית הספר 'אלמוסתקבל' בחורה. התיקצוב להצטיידות חדשה יינתן לספריות בחטיבת הביניים 'אלפורעה' במועצה האזורית אל־קסום, בבית הספר 'המאוחד' בירוחם, בחטיבה העליונה של בית הספר ביר הדאג' במועצה האזורית נווה מדבר, בתלמוד תורה 'בניהו' ובית הספר 'נתיב יצחק' בנתיבות, בבתי הספר 'תל כסיף', 'חמד אבו רביעה', 'תל אלמלח' ו'טומשין אלמתנבי 'בכסייפה ולבתי הספר 'אבן סינא' ו'אלע'זאלי' ברהט.

"ספריות בתי הספר", אמר מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, "הינן חלק בלתי נפרד מהלב הפדגוגי הפועם של המוסד החינוכי. מחקרים רבים מצביעים על כך שתלמידים שנהנים משירותיה של ספריה מקצועית ומצוידת כהלכה קוראים יותר ובעלי יכולת מחקר, הבנה והבעה טובים יותר".

"בעקבות הסקר שבחן את מצבן של הספריות הקיימות במערכת החינוך העמדנו תוכנית חומש ייעודית ויצאנו במהלך התחדשות רחב היקף בספריות שמהוות תשתית משמעותית לחיזוק הקריאה והכתיבה ואמצעי חשוב לצמצום הפערים בחברה".