התעניינות נמוכה מאוד להצעה להפעלת המסעדה במתחם מרכז הצעירים בעיר העתיקה בבאר־שבע.

מכרז להפעלת המסעדה במתחם בו פועלת כיום מסעדת 'ערביקה' שמסיימת את ההתקשרות עם העירייה, פורסם פעמיים לתקופות סבירות, במהלכן שונו חלק מתנאי ההתקשרות, ולמרות זאת לא נמצא זוכה.

לאור זאת, הוחלט במועצת העירייה כי פרסום מכרז פעם נוספת לא יביא תועלת ועדיף לאשר התקשרות ללא מכרז לקבלת הצעות להפעלת המסעדה בדרך של משא ומתן תוך גמישות בעניין גובה דמי השימוש למ"ר.

המסעדה במתחם מרכז הצעירים. בעירייה מקווים למצוא מפעיל פוטנציאלי | צילום: יעקב לוי

עו"ד שרון מצרי־קריאף מהלשכה המשפטית בעירייה ציינה בחוות הדעת כי מועד הגשתו של המכרז הראשון שפורסם הוארך מתוך כוונה לעניין ולגרום למציעים פוטנציאליים לרכוש את מסמכי המכרז ולהשתתף בו. על אף השינויים ביטלה ועדת המכרזים העירונית את המכרז לאחר שלא הוגשו הצעות.

במכרז השני שפורסם הוגשה הצעה אחת שלא התקבלה בשל היותה נמוכה ביותר מ־20 אחוז מאומדן העירייה, ולכן גם במכרז השני לא נמצא זוכה.

בעקבות ההחלטה על התקשרות ללא מכרז, בעירייה מקווים כי יהיה יותר קל למצוא מפעיל פוטנציאלי שיפעיל את המסעדה לתקופה ממושכת בהתאם להסכם ההתקשרות.

המסעדה ממוקמת במרכז הצעירים ומגיע אליה קהל מגוון, אורחים מהעיר ומחוצה לה, בעלי עסקים, ואנשים שמגיעים לאירועים והופעות שמתקיימים במרכז הצעירים.

עידן בידוסה, הבעלים שמפעילים כיום את מסעדת 'ערביקה' במתחם מרכז הצעירים, מסר בתגובה: "אנחנו נמשיך להפעיל את המסעדה, כמובן שנתקשר עם העירייה שוב כפי שהיה בעבר".