לא פחות מ-548 פניות התקבלו בשנת 2018 אודות חברת 'דן באר-שבע', כאשר מרביתן נוגעות ל'אי ביצוע נהיגה', נהגים שלא עצרו לנוסע שהמתין בתחנה, התנהגות נהגים במהלך הנסיעה ופניות אחרות, כך עולה מדו"ח פניות הציבור לשנת 2018 של אגף פיקוח בקרה ברשות הארצית לתחבורה ציבורית.

אולם מעל כל הפניות בולטת הסיבה בגינה פנו הכי הרבה למוקד השירות של 'דן באר-שבע' - מתן קנסות לנוסעים. רוב מוחלט (82%) של הפניות של לקוחות על חברת 'דן באר-שבע' עסקו בנושא זה.

בדו"ח נבחנו עשרות חברות אוטובוסים בארץ, ביניהן 'דן באר-שבע' ו 'דן בדרום', כאשר מהנתונים עולה כי ככל שהמפעיל גדול יותר כך מספר הפניות גבוה יותר. לדוגמה כ-11 אלף פניות נגעו לחברת 'אגד'. חברת 'דן באר-שבע', שהחלה לפעול בבירת הנגב בשלהי שנת 2016, רשמה כמות של 827 אלף נוסעים בשנת 2018 ואחוז הפניות הוא קטן ביחס לעשרות החברות האחרות.

יחד עם זאת, ראוי שהחברה תיקח לתשומה ליבה את הפניות לגבי קווים מסויימים. קווים עם המספר הגבוה ביותר של פניות לגבי 'אי ביצוע נסיעה': קו 16 (7 פניות), קו 25 (6), קו 24 (4). מספר הפניות הגבוה ביותר בנושא אי עצירה בתחנה: קו 24 (5), קו 8 (3), קו 2 (2). על פי הדו"ח, 47 פניות עברו להליך אכיפה מינהלי, 29 פניות נקנסו בפועל.

בחברת 'דן בדרום' נסעו בשנת 2018 כ-1.2 מיליון נוסעים כאשר מספר הפניות עמד על 250: 129 מהפניות עברו להליך אכיפה מינהלי מתוכם 82 פניות שנקנסו.

נתונים: הרשות לתחבורה ציבורית

נתונים: הרשות לתחבורה ציבורית

נתונים: הרשות לתחבורה ציבורית

מנהל אגף פיקוח, בקרה ורמת שירות, דוד יוסף, התייחס בדו"ח לעניין הפניות: "הרשות מייחסת חשיבות עליונה לרמת השירות שניתנת לציבור ולכן מקדישה משאבים רבים לטיפול בפניות הציבור. יחד עם זאת, הרשות מכירה בכך כי לעיתים מתקיימות נסיבות חריגות נקודתיות לזמן קצר, אשר יש בהן כדי להשפיע על רמת השירות שלא בשליטת המפעילים (כגון אירועים חריגים, חסימות כבישים, עבודות תשתיות מהותיות). במקרים אלה, מפעילי התחבורה הציבורית אמורים ליידע את הציבור באמצעי המדיה ובפרסום בתחנות על השינויים הצפויים".

"אני סמוך ובטוח", מסכם דוד יוסף, "כי המשך מענה איכותי ויעיל ליציבור מהווה גורם תומך משמעותי ברפורמות שמקדמת הרשות לתחבורה ציבורית, שתכליתן שיפור איכות השירות שניתן לכלל ציבור הנוסעים".