המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה התירה היום (ד') לפרסום כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע הרשיע שלושה נאשמים ושתי חברות בפרשת מרמה שבוצעה כלפי הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג) וכלפי גוף נוסף בהיקף כולל של כ-3.2 מיליון שקל בשנים 2014-2011.

הנאשמים הורשעו בכתב אישום הכולל עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון, כל אחד על פי חלקו.

הקמ"ג. צילום: יריב כץ

 הפרשה נחקרה על ידי יחידת החקירות במלמ"ב (הממונה על הביטחון במערכת הביטחון). התיק נוהל על ידי עוה"ד בן עמי כהן מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

הנאשם העיקרי, נאשם 1, שימש בעברו כיועץ חיצוני לקמ"ג וסיפק לה שירותים ומוצרים באמצעות חברה בבעלותו. בשנת 2011 גויס לשירות המדינה כמנהל תחום בקמ"ג. בתפקידו זה היה הנאשם מעורב באופן ישיר ועקיף, מטעם הקמ"ג, בקבלת שירותי כוח-אדם ומוצרי רכש משתי חברות פרטיות שהיו בבעלותו ושבהן היה בעל אינטרס כלכלי, תוך שהוא מבצע מעשי מרמה ומסתיר את קשריו עם אותן חברות. בדרך זו גרם הנאשם העיקרי, בהיותו עובד מדינה, לכך שהמדינה תרכוש מהחברות איתן היא קשור מוצרים ושירותים.

בית המשפט קבע כי בנוסף למרמה השיטתית פעל הנאשם בניגוד עניינים מובהק וחבש מספר כובעים בעת ובעונה אחת. כמנהל בקמ"ג היה הנאשם מעורב מטעמה בפעילותן של החברות הפרטיות שנותרו בבעלותו – כך, הנאשם קיבל מהן שירותים, גייס עובדים והעסיקם, פיקח ואישר את שעות העבודה שתשלומים בגינן הועברו לאותן חברות. כל זאת כאשר באותו הזמן ניהל את אותן חברות יחד עם נאשמים אחרים והפיק באמצעותן רווחים אישיים.

לגבי נאשם 3, שהיה בעלים במשותף עם הנאשם העיקרי באחת החברות (נאשמת 5) ואף ניהל אותה, נקבע כי המרמה בוצעה בשיתוף פעולה מלא, כלכלי וניהולי שלו ובין היתר היה שותף להחלטות בדבר קבלת והעברת כספים וחשבוניות והעסקת עובדים בקמ"ג. 

בית המשפט אף קבע כי נסיבות ביצוע העבירות חמורות בין היתר בשל העובדה שבוצעו כלפי הקריה למחקר גרעיני- גוף ממשלתי ובעל חשיבות רבה.

בית המשפט הטיל על הנאשמים את העונשים הבאים:

נאשם 1 – 30 חודשי מאסר, קנס בסך 100,000 שקל ומאסר על תנאי.

נאשם 3 – 18 חודשי מאסר, קנס בסך 75,000 שקל ומאסר על תנאי.

על שתי החברות הנאשמות (נאשמת 4 ונאשמת 5) הוטל קנס בסך 100,000שקל כל אחת. כמו כן, בית המשפט הטיל חילוט על כספי החברות בסך כולל של כ- 250,000 שקל לפי חוק איסור הלבנת הון.

עניינה של נאשמת 2 הסתיים בהסדר טיעון בשלב מוקדם יותר והיא הורשעה בסיוע לקבלת דבר במרמה. לגביה נקבע כי סייעה לביצוע העבירות, בין היתר בכך שהמניות של הנאשם העיקרי באחת החברות (נאשמת 4) הועברו אליה בנאמנות לצורך יצירת המצב הכוזב, לפיו הנאשם העיקרי ניתק כל אינטרס כלכלי בחברה וכן ביצעה מעשים נוספים אשר אפשרו את המרמה המתוחכמת. בית המשפט גזר עליה, עונש של 6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 50,000 שקל.

גזר הדין ניתן ביום 30.4.2019 ועתה הותר לפרסום. על הכרעת הדין וגזר הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון מטעמם של נאשמים 1,3,4,5.