בעירייה בונים על ההכנסות של הרבעון הרביעי. צילום: שי שמואלי
עיריית באר שבע הוכרזה כ"רשות איתנה", כלומר מצבה הפיננסי איתן ויציב, כאשר מדי שנה היא מסיימת באיזון תקציבי. אולם נכון לרבעון השלישי של שנת 2018, הגירעון של קופת העירייה עומד על סך 12.6 מיליון שקל.

יש לציין כי בעירייה צופים שהרבעון הרביעי יביא להכנסות צפויות, כך שהתקציב יהיה מאוזן. הגירעון המצטבר מלפני כשני עשורים גדל השנה מ־160 מיליון ל־172 מיליון שקל.

מה יקוצץ ומה יתוקצב: הצצה ראשונה לתקציב עיריית באר שבע ל-2019

נתון נוסף מתייחס לעומס המלוות המשוערך לשנים הבאות שעומד על סכום של 365 מיליון שקל. בהקשר זה יש לציין כי בעבר העירייה לקחה הלוואות לכיסוי גירעונות שהצטברו, אולם בעשור האחרון העירייה נוטלת הלוואות לצורך עבודות פיתוח, מה שמניב לעירייה בהמשך הכנסות, כגון היטלי פיתוח.

גם בתקציב הבלתי רגיל (תב"ר) המיועד לפיתוח, ישנו גירעון זמני של כ־33 מיליון שקל. הדבר נובע מכך שבוצעו עבודות, אך טרם התקבלו הכנסות בגינן. העירייה טוענת כי משרדי הממשלה לא תמיד עומדים "בחוק מוסר התשלומים" ואמורה לשלם לרשות בטרם יועברו הכספים לספקים בגין העבודות שביצעו.

דובר עיריית באר שבע, אמנון יוסף, מסר בתגובה: "בהתאם לנתונים שבידי הגזברות, עיריית באר שבע תסיים את שנת 2018 באיזון תקציבי, לכן הגירעון לא יגדל אלא יקטן בדומה לשנים האחרונות. הגירעון הנצבר מהווה רק כ־9% מתקציב העירייה, פרמטר המצביע על איתנות פיננסית של עיריית באר שבע, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק העיריות בנושא האיתנות".

בנוגע לגירעון בתב"רים, נמסר מהעירייה: "מדובר בגירעון זמני הנובע משיטת המימון של התב"רים, שבתחילה מבצעים את העבודות ורק לאחר מכן מדווחים לגורמים הממנים ואז מקבלים מהם את ההכנסות. יש לציין כי עיריית באר שבע מוגדרת כרשות איתנה פיננסית ומאוזנת בשנה החולפת (2018) ותמשיך לשמור על יציבות גם בשנת 2019".