אילוסטרציה: Shutterstock

229 עבירות מס תוך יותר משנה: 30 חודשי מאסר בפועל נגזרו בשבוע שעבר על תושב באר-שבע, לאחר שהורשע בביצוען של 229 עבירות מס שונות החל מחודש מרץ 2007 ועד לחודש מאי 2008, שהיקפן עמד על כ- 3.6 מיליון שקל. בנוסף לכך, נגזרו עליו 18 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 200 אלף שקל.  קיזוז החשבוניות בוצע בתחום עבודות בנייה, שיפוצים ושירותי כוח אדם.

כתב האישום נגד התושב כלל אישומים של קיזוז 41 חשבוניות פיקטיביות, כאשר סכום המס הנובע מהן הינו 1.16 מיליון שקל, והוצאת 95 חשבוניות פיקטיביות על ידי הנאשם לאחרים מבלי שהוא ביצע או התחייב לבצע את העסקאות שלגביהן הוא הוציא את החשבוניות בהיקף של כ- 7.6 מיליון שקל שמחויבות במס של מיליון שקל.

אישום נוסף כלל את קיזוזן של 19 חשבוניות פיקטיביות כשסכום המס הנובע מהן עמד על כ- 563 אלף שקל.

בכתב האישום מיוחסת לנאשם גם הוצאה נוספת של 60 חשבוניות פיקטיביות, כאשר סכום העסקאות הנובע מאותן חשבוניות הינו כ- 4.4 מיליון שקל וסכום המס הגלום בהן הינו יותר מ- 590 אלף שקל.

חקירת יחידת החקירות של מע"מ באר-שבע ברשות המסים הובילה, כאמור, להגשת כתב האישום נגד האיש.

"אין צורך להכביר מילים על חומרתן של עבירות המס", קבעה שופטת בית משפט השלום בבאר-שבע, שרה חביב, בגזר הדין, "מדובר בעבירות אשר פוגעות בקופה הציבורית ובכל אזרח. הפגיעה בקופה הציבורית גוררת פגיעה בכלכלה ובמשק ואף גוררת פגיעה בעקרון הסולידריות החברתית והשיוויון. עבירות המס נוגסות בקופה הציבורית, כך שנטל המס מוטל באופן גבוה יותר למימון פעילות ציבורית, ואף יכול ויוחסרו שירותים ציבוריים שניתן היה לממן לו ההכנסות ממיסוי היו גבוהות יותר".