המסגרת התקציבית השוטפת של העירייה, מכילה בתוכה את כל המרכיבים העירוניים שלהם השפעה ישירה או עקיפה על חיי התושבים. עוד בטרם אושר תקציב עיריית באר-שבע לשנה החדשה 2020, אנו מאפשרים לראשונה הצצה לטיוטת התקציב, שקרוב לודאי לא יהיו בו שינויים מהותיים עד להבאתו לאישור מליאת המועצה, וממנו נלמד היכן כספי הציבור מושקעים יותר והיכן מקבלים פחות.

תקציב העירייה השוטף רושם עלייה של כ-3 אחוזים ומגיע ליותר מ 1.8 מיליארד שקל וממשיך את העלייה התמידית מזה כעשור. התפתחות העיר והקמת שכונות חדשות באים לידי ביטוי בתקציב המוצע.

עיריית באר שבע | צילום: הרצל יוסף

לדוגמה: בסעיף 'אחזקת גנים ונוף' רושם עלייה של כחצי מיליון שקל ובסך הכל 49 מיליון שקל. הקמת שכונות חדשות במסגרת הסכמי הגג מחייבים לתת מענה בדברים הבסיסיים ביותר כמו פינוי אשפה, כאן חל גידול של כ-5 מיליון שקלים והתקציב הכולל לסעיף זה יעמוד על סך 65 מיליון.

יחד עם הגידול של התקציב, המדיניות של העירייה להציג תקציב מאוזן ומבוקר, שבו חלו גם צימצומים כדי לא לחרוג ממסגרת התקציב ולגרום לגרעונות. בעוד לפינוי אשפה גדל התקציב, בסעיף 'ניקוי רחובות' ישנה ירידה של כ-2.5 מיליון לעומת השנה היוצאת ובסך הכל התקציב לניקיון יעמוד על כ-39 מיליון שקל. מדוע? הירידה נובעת בעיקר 'מניקיון רחובות ידני', כלומר כאן ניתן לשער שיהיו פחות עובדי ניקיון.

בסעיפים שיותר קשורים לרווחה, העירייה מגלה רגישות רבה. כך לדוגמה 'שירותים לזקן' יעלה במיליון ועד לכדי כ-10 מיליון שקלים. 'טיפול בהתמכרויות' ירשום עלייה של כ-1.4 מיליון והתקציב לסעיף זה מגיע לכ-2.3 שקל בשנה.

עלייה נרשמת גם בתקציב 'שירותים לעולים' ובתוכם משפחות במצוקה ובסך הכל 1.6 מיליון שקל, כך גם 'טיפול בנערות מצוקה' שעומד התקציב בשנה הנוכחית על כ 1.2 מיליון ובשנה הבאה יגדל לכ 1.4 מיליון שקל.

ובכמה מסתכמים התקבולים של העירייה מדמי חנייה סלולארית? ובכן לא פחות מ-20 מיליון שקלים, עלייה נאה של כ-2 מיליון שקלים בהשוואה ל-2019.

מזרקה בבאר שבע | צילום ארכיון: הרצל יוסף

תקציב אחזקת המזרקות שחלקן לא פעילות באופן רצוף מסתכם השנה בכ-5.8 מיליון שקל, קפיצה של כ-200 אלף שקל. לא ברור מי האמנים שיופיעו ביום העצמאות ואילו אירועים יתקיימו, אבל מה שבטוח הוא שתקציב ליום ההולדת של המדינה נותר כפי שהוא עם ירידה קלה ובסך הכל יוקדש לסעיף זה כ-1.8 מיליון שקל.

לשכות ראש העירייה וסגניו יסתפקו בכ-7.7 מיליון שקל, ירידה של כ 4 אחוזים, והתקציב 'עיר ללא אלימות' יהיה כ 1.6 מיליון שקל עלייה של כ-20 אחוזים. לבסוף, עיריית באר שבע נחשבת לבין המעסיקים הגדולים בנגב, כאשר מספר המשרות המתוקצבות עלה ב- 86 משרות ובסך הכל 4,137 משרות מתוקצבות.

כמו כן, כזכור, תקציב הפיתוח של העירייה שאושר ב-2019 יעמוד על כ 3 מיליארד שקלים לשלוש שנים, שיא כל הזמנים.