צילום באדיבות כיוונים

ביקורת שנערכה במעונות היום של רשת 'כיוונים', החברה לתרבות הפנאי בבאר שבע, העלתה ממצאים מעודדים עבור הורי העיר - מכון התקנים הישראלים העניק למעונות את התקן החדש והמחמיר ביותר - "גן בטוח". התקן החדש מוגדר כתוספת לדרישות הבטיחות הבסיסיות במעונות ובגנים ולא כחובה, והוא התווסף לרישות המעונות במצלמות בתחילת השנה הנוכחית.

התקן הוענק לשבעת המעונות של 'כיוונים' בבבאר שבע.

במהלך הבדיקה עברו מהנדסי מת"י על כלל האביזרים במעון לרבות צעצועים, כיסאות ילדים, הליכונים, עריסות, מיטות וכדומה. בבדיקה בודקים המהנדסים האם המוצר בטיחותי לחלקי גוף של ילדים, האם יש פוטנציאל פגיעה לילד מהמוצר והאם המוצר עצמו עומד בתקני בטיחות מבחינת חומר ייצור, צבע ועוד. בסיום הבדיקה הראשונית מקבל המעון דו"ח מפורט על כלל האביזרים – מוצר שנמצא פגום יסולק משטח המעון.

הנהלת 'כיוונים' עם התעודה החדשה | צילום: 'כיוונים'

שי לוצקי, ממונה בטיחות וגהות ב'כיוונים', מסר: "יזמנו וליוונו את פרויקט 'גן בטוח' בכיוונים כדי לוודא עמידה בתקנים המחמירים ביותר. למרות שאנו מפוקחים באופן שוטף מול משרד הכלכלה ומשרד הבריאות, החלטנו לבצע בדיקה נוספת לפי הדרישות של מת"י. אני מודה לעובדי כיוונים על הליווי הצמוד של הפרויקט והטיפול במעונות היום. חברת כיוונים רואה בבטיחות הילדים כערך עליון והפעולות שלנו בנושא הן המשך ישיר לכך".