עיריית באר שבע | צילום: הרצל יוסף

במהלך שמובילה השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, להטמעת כלים טכנולוגיים - דיגיטליים בעיריות וברשויות המקומיות ברחבי הארץ, אושרה השבוע תמיכה לעיריית באר שבע בהיקף של מעל 2.3 מיליון שקלים, עבור מימוש מיזמים דיגיטליים, כחלק מפרויקט "ערים חכמות" בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

התקציב שיועבר לעיריית באר שבע יאפשר לה להטמיע בשנים 2020-2021 מיזמים דיגיטליים מתקדמים. הראשון: מערכת "תאורה חכמה", שתכלול הקמת מערכת לשליטה ולבקרה על מערכות התאורה הציבורית ברחובות ובמבני ציבור על פי דפוסי השימוש. מדובר במערכת המאפשרת שליטה על גופי התאורה ובכך להביא לחיסכון אנרגטי ניכר ברחבי מבני מוסדות העירייה והפחתת הוצאות החשמל.

נוסף על כך, תוטמע בעיר מערכת לניהול ובקרה על תהליך פינוי הפסולת ברשות בעזרת כלים טכנולוגים ודיגיטליים. המערכת תאפשר בקרה ברמה גבוהה אחר תהליך פינוי הפסולת בעיר, אשר תביא לשיפור השירות לתושב ותתרום לאיכות החיים של התושבים על ידי הגברת הניקיון ברחבי העיר, תתרום להתייעלות התפקודית ותאפשר מיצוי יעיל יותר של תקציבי העירייה.

בשנתיים האחרונות קיבלה עיריית באר שבע מהמשרד לשוויון חברתי תקציב להקמת מספר פרויקטים דיגיטליים: שדרוג אתר האינטרנט של העירייה, הקמת מערכת לניהול פניות תושבי העיר, הקמת מערכת שיתוף ציבור והגברת מעורבות התושבים והקמת מערכת לניהול דיגיטלי של ארכיון העיריה.
בנוסף, בשנת 2014 נבחרה באר שבע כפיילוט ארצי לפרויקט "עיר דיגיטלית". במסגרת זו, הוקצה לעיר תקציב בהיקף של 8 מיליון שקלים לפרויקטים בתחומי העיר החכמה הצפויים להסתיים עד סוף שנת 2021, וכן תקציב בהיקף של 36 מיליוני שקלים לפרויקטים בתחום החינוך הדיגיטלי.

השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל: "אנו מצויים בעיצומה של מהפכה דיגיטלית המשנה את חיינו ללא היכר. מהפכה זו מביאה עמה אפשרות לשיפור השירותים שהרשויות המקומיות מספקות לתושבים. אין ספק, כי עיריית באר שבע, כמו ערים ורשויות נוספות שמקדמות תהליכים דיגיטליים משמעותיים משפרות את איכות חיי התושבים והשירותים הניתנים להם, לצד צמצום פערים חברתיים וחיזוק הרשות".