עו"ד חיים יוספי, לשעבר חבר מועצת עיריית באר שבע, מבקש לפעול נגד ניגוד העניינים בוועדות הערר על תשלומי ארנונה.

עו"ד יוספי עוסק בתחום המיסוי המוניציפאלי ארנונה והיטלים עירוניים מזה שנים רבות. בין היתר משמש כיו"ר הוועדה למיסוי מוניציפאלי בלשכת עורכי הדין מחוז דרום.

עו"ד חיים יוספי. צילום פרטי

מתוקף תפקידיו כעו"ד המייצג נישומים רבים, ובין היתר מגיש השגות ועררים לוועדות ערר ארנונה כנגד עיריות ברחבי המדינה, הוא נתקל באופן יום יומי "בלקונה" לדבריו, כלומר בפגם הקיים בחוק הערר, לפיה "מינויים של חברי וועדות הערר ויו"ר ועדת הערר ארנונה בעיריות, מאושרים על ידי חברי מועצת העירייה ומתמנים על ידי ראש הרשות בעצמו".

לדבריו, מדבור בפגם "הזועק לשמיים בניגוד העניינים המצוי בה". עו"ד יוספי ששימש כחבר ועדת הנחות וכן כיו"ר הנהלת החברה הכלכלית, אומר, כי יוצא איפה: "שנותנים לחתול לשמור על החלב".

בפנייה לשר הפנים, אריה דרעי, מבקש עו"ד יוספי לתקן את הפגם, מאחר ולדבריו:"מינויים אלו היו אמורים להתמנות על ידי גורם חיצוני אובייקטיבי ולא על ידי ראש רשות בעצמו". לדברי עו"ד יוספי, שר הפנים רשאי להתקין תקנות, וייתן דעתו בנדון להגיש הצעת חוק חדשה ולתקן את הפגם בחוק לטובת הציבור.

ממשרד הפנים נמסר: "מבירור עולה, לא התקבלה פנייתו של עו"ד חיים יוספי, לכשתתקבל, היא תבדק כמקובל".