מעל 16 אלף תיקים טופלו באגף הרווחה בשנת 2017. אילוסטרציה: freepik

עד כמה כבדה המעמסה על אגף הרווחה בעיריית באר שבע ואילו מצוקות קיימות בקרב אוכלוסיות שונות בעיר, ניתן ללמוד מדו"ח ביקורת מפורט שביצע משרד הפנים לשנת 2017.

מהדו"ח עולה, כי ברווחה טופלו לא פחות מ-16,613 תיקים, רובם של מטופלים סיעודיים, שמספרם הכולל מגיע ל-14,095. בין התיקים ישנם חסרי דיור (35), שימוש בסמים (250), תיקים בגין אלימות (168), שימוש באלכוהול והימורים (275) וגם טיפול זוגי משפחתי (689) - כולם מתדפקים על דלתות אגף הרווחה.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיריית באר שבע מספק שירותים ומענים חברתיים, על מנת להגביר את רווחת הפרט והמשפחה ולשפר את איכות חיי הקהילה בעיר. אגף הרווחה והשירותים החברתיים אחראי להבטיח לכל אדם, משפחה או קהילה בעיר את מירב הרווחה החברתית והכלכלית, ולהגן על אלו המתקשים עקב מצוקות, משברים, עוני, אבטלה או ניצול.