לפני כחודש אישרה מועצת עיריית באר־שבע את צו הארנונה לשנת 2020 שלפיו התעריף שישלמו התושבים יתייקר בשיעור של 2.58 אחוזים. התייקרות זו אינה חריגה והיא מחושבת לפי נוסחת העדכון של משרד הפנים והאוצר.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) המדרגים את ערי ישראל לפי גובה הארנונה שנגבתה בהם בשנת 2017, באר־שבע נמצאת במקום טוב באמצע. עם הערים הגובות את התעריפים הגבוהים ביותר נמנות בין השאר ירושלים, רמת גן, בני ברק, חיפה, גבעתיים, חולון ופתח תקווה.

שכונה ג'. התושבים משלמים את תעריף הארנונה הנמוך ביותר | צילום: הרצל יוסף

אישור צו הארנונה הוא הזדמנות לבדוק כמה תשלמו על מגורים בכל שכונה בעיר, ולברר מדוע באותה שכונה התושבים משלמים לעיתים שלושה תעריפים שונים, תלוי באיזה רחוב הם גרים.

כך למשל, בשכונה ג' המשתייכת לאזור ג', דיירי רחוב הנוטר משלמים תעריף ארנונה של אזור א' העומד על 50.09 שקל למ"ר, ואילו תושבי הרחוב המקביל, רחוב חומה ומגדל, משלמים תעריף ב'. ברחובות כמו רחוב עולי הגרדום, רחוב צבי בסקין ורחוב הכ"ג, משלמים את התעריף הנמוך ביותר (אזור ג').

לא ברור מה ההבדלים בין הרחובות, בעיקר בין רחוב הנוטר לרחוב חומה ומגדל הסמוכים זה לזה, ומדוע הם משלמים תעריפים שהפער ביניהם יכול להגיע לכ־20 אחוז.

תעריף לכל שכונה
ארנונה היא מס שנתי המוטל על המחזיק בנכס והיא החלק העיקרי בהכנסות העירייה למימון הוצאותיה. שיעורי הארנונה נקבעים לפי כל מיני פרמטרים ובהם שימושו של הנכס (מגורים, תעשייה, משרדים וכו'), שטחו ומיקומו.

תעריף הארנונה למגורים משתנה בין שכונה לשכונה. כך למשל, בשכונות החדשות - שכונת כלניות, שכונת רקפות, שכונת קריית גנים, שכונת סיגליות ושכונת הפארק, התושבים ישלמו את תעריף הארנונה הגבוה ביותר (אזור א'). תעריף זה תקף גם בשכונת רמות רבתי, נאות לון, נווה זאב, נחל עשן ושכונה ט'.

שכונה א'. על 300 מ"ר תשלמו 2,168 שקל לחודשיים | צילום: הרצל לוי

באזור ב', שבו משלמים תעריף נמוך יותר, נכללות השכונות הוותיקות כמו שכונה א', שכונה ב', שכונה ה', מרכז אזרחי, שכונה י"א והעיר העתיקה. השכונות שתושביהן משלמים את תעריף הארנונה הנמוך ביותר (אזור ג') הן שכונה ג' וד'.
וכמה משלמים? לפי צו הארנונה לשנת 2020 באזור א' משלמים 50.09 שקל למ"ר, באזור ב' 43.36 שקל למ"ר ובאזור ג' התעריף הוא 41.81 שקל למ"ר.

כך למשל על דירה ששטחה 120 מ"ר תשלמו ברמות (אזור א') 1,018 שקל לחודשיים ו־6,108 שקל לשנה. בשכונה א' (אזור ב') תשלמו 867 שקל לחודשיים ו־5,203 שקל לשנה. בשכונה ד' תשלמו 836.20 שקל לחודשיים ולשנה 5,017 שקל. הפער בין התעריף הנמוך ביותר לתעריף הגבוה ביותר עומד על כ־20 אחוז.

פער של 20 אחוז
תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה והם משתנים מרשות לרשות. עם זאת, תקנות חוק ההסדרים במשק המדינה קובעות סכומי מינימום ומקסימום שחלים על כל הרשויות המקומיות, ואין הן רשאיות לחרוג מסכומים אלה. עם זאת, חבר האופוזיציה בעירייה, משה ינאי, מציין שיש להתחשב בציבור ולא לאשר באופן אוטומטי כל העלאה.

שכונה ד'. תעריפי חיוב שונים | צילום: הרצל יוסף

בשכונות כמו פלח 7 ונאות לון תעריף הארנונה זהה: על 300 מ"ר תשלמו 2,504 שקל בחודשיים ו־15,027 שקל לשנה. בשכונה א' ובשכונה ה' תשלמו על דירה ששטחה 300 מ"ר 2,168 שקל לחודשיים ו־13,008 שקל לשנה.

ואולם, נמצא שבאותה שכונה יכולים להיות מספר תעריפי ארנונה. כך למשל, על דירה ששטחה 150 מ"ר משלמים ברחוב הנוטר בשכונה ג' 1,252 שקל לחודשיים (7,513 שקל לשנה), ברחוב חומה ומגדל המקביל אליו משלמים 1,084 שקל לחודשיים (6,504 שקל לשנה) ואילו ברחוב עולי הגרדום, רחוב צבי בסקין ורחוב הכ"ג באותה שכונה התושבים משלמים 1,045 שקל בלבד לחודשיים (6,271 שקל לשנה). במילים אחרות, באותה שכונה, לעיתים בין רחובות סמוכים, יש לעיתים פערים של כ־20 אחוז בתעריפי הארנונה.

הגבוה והנמוך
עוד דוגמה: רחוב יוסף קלאוזנר ורחוב אוסבלדו ארניה בשכונה ד' נכללים באזור ב' ותושביהם משלמים 43.36 שקל למ"ר. ואולם, ברחוב אביה השופט, רחוב יוחנן הורקנוס ורחוב אלכסנדר ינאי, התושבים מחויבים לפי בתעריף של אזור ג' (41.81 שקל למ"ר). יש לציין שהחלוקה הזאת קיימת זה שנים ויוצרת הבדלים בתעריפים בתוך אותה שכונה.

פלח 7. על 300 מ"ר תשלמו 2,504 שקל בחודשיים | צילום: הרצל יוסף

כדי להקל על בעלי הדירות העירייה קבעה תעריף ארנונה נמוך יחסית לדירות מגורים קטנות ששטחן עד 57 מ"ר. באזור א' הכולל את השכונות החדשות התעריף הוא 44.64 שקל למ"ר, כלומר על דירה בשטח 57 מ"ר משלמים 424 שקל לחודשיים ו־2,544 שקל לשנה. באזור ב' התעריף הוא 41.07 שקל. על חודשיים משלמים 390 שקל ועל שנה 2,340 שקל.

כך או כך, אולי הגיע הזמן למפות מחדש את רחובות העיר ולהטיל תעריף ארנונה אחיד על כל שכונה ושכונה.

בדיקה מחדש
חבר המועצה משה ינאי המכהן גם כיו"ר ועדת ביקורת וחבר ועדת הנחות בארנונה, העלה הצעה לבדוק את נושא חיובי ארנונה למגורים ולמסחר ולקבוע תעריפים חדשים בהתאם לסדרי עדיפויות.

"אני חושב שנושא חיובי הארנונה צריך להיבדק מחדש, כלומר להחליט היכן לקבוע תעריף נמוך והיכן תעריף גבוה. אני גם חושב שאנחנו חייבים להתחשב במציאות שבה אנשים מתקשים לעמוד בחיובים ולראות מה אפשר לעשות. העליתי את נושא הארנונה מספר פעמים, זאת לאור פניות אליי, גם בישיבה האחרונה שבה אושר צו הארנונה לשנת 2020 העליתי את הסוגיה וביקשתי לעשות משהו בנדון", אומר ינאי.

יו"ר לשכת המסחר והתעשייה בבאר־שבע והנגב, משה טרבלסי, סבור כי הגיעה העת לבחון את נושא חיובי הארנונה בצורה יותר מעמיקה ויותר שוויונית. "הדברים צריכים להיות בצורה יותר הוגנת ויותר מתחשבת, כאשר מדובר באינטרס לא רק של בעלי עסקים ובעלי נכסים כגון מגורים, אלא גם אינטרס של העירייה ותושבי באר־שבע".

טרבלסי מציין עוד כי "טוב לעשות בדיקה מחדש על מנת לאפשר לבעלי עסקים לצמוח בסביבה יותר נוחה עם פחות הוצאות. נכון גם למגורים, לבדוק את הנתונים ולראות היכן אפשר לשפר ולשנות".

מעיריית באר־שבע לא התקבלה תגובה עד סגירת הגיליון, ונמסר כי הנושא מצריך בדיקה.

 - תעריפי ארנונה בבאר־שבע לפי אזורים: אזור א': 50.09 שקל למ"ר | אזור ב': 43.36 שקל למ"ר | אזור ג': 41.81 שקל למ"ר