צילום אילוסטרציה: pixabay

אלפיים מתושבי באר-שבע ואופקים להם היה חוב בתאגיד המים "מי שבע', ניצלו את המבצע למחיקת ריביות והצמדה והסדירו את חובם. המבצע החל בחודש אפריל השנה והוארך כך שיימשך עד סוף החודש, דהיינו 31 לדצמבר. פניית התאגיד להארכה של תקופת המבצע נועדה לאפשר הזדמנות אחרונה לתושבים בעלי חובות בגין צריכה בנכסי מגורים להסדיר חובם.

בתאגיד מסרו כי הם שבעי רצון ממספר התושבים שנענו והסדירו את חובם. לדבריהם, מבצע זה הינו המבצע היחיד מסוגו בעשור האחרון ובמסגרתו מבוצעת מחיקת ריבית והצמדה לחובות הקיימים ללקוחות פרטיים, ובכך מופחת החוב שיתבקש כל צרכן לשלם.

מנכ"ל "מי שבע", מריו לובטקין, מסר: "באופן יוצא דופן, התאגיד פנה פעם נוספת לממונה על התאגידים, בבקשה להארכת המבצע עד לסוף השנה, על מנת לאפשר לתושבים נוספים להסדיר את חובם במסגרת המבצע".

בתאגיד מסייגים ומדגישים עוד כי ההסדר שיושג עם כל צרכן שיבקש להסדיר את חובו במהלך הזמן הקצר שנותר עד לתום המבצע, יתקיים בתנאי שיעמוד בהסדר התשלומים שיסוכם וישלם את חיובי המים והביוב השוטפים.