צילום: הרצל יוסף לימודים בעזרת המועצה. מועצת עיריית באר שבע צפויה לאשר את בקשתו של סגן ראש העיריה ומחזיק תיק הרווחה, אבי וורצמן, לפיה העיריה תשתתף בתשלום שכר הלימוד שלו באוניברסיטה. וורצמן לומד לתואר שני בלימודי מינהל מדיניות ציבורית באוניברסיטת בן גוריון.

במכתב ששלח מנהל אגף משאבי אנוש, איתן חורי, למנכ"לית העיריה, אבישג אבטובי, ציין חורי כי וורצמן רשאי לקבל מימון מהעיריה לתשלום שכר הלימוד.

"בהתאם לתנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות מקומית ולסגניו בשכר לחודש מאי 2004 פרק ח' - השתתפות בשכר לימוד במסגרת המרכז לשלטון מקומי,
רשאים הנבחרים להירשם לאוניברסיטה ללימודים מוניציפליים בלבד, ולקבל השתתפות של 60 אחוז משכר הלימוד על חשבון העיריה (כנגד קבלות מהאוניברסיטה)", כתב חורי לאבטובי.

השתתפות העיריה בשכרו של סגן ראש העיריה כרוכה באישור של המועצה, ולאור זאת ביקש חורי להביא את הנושא לאישור המועצה. עם זאת, אישור המועצה בלבד אינו מספיק, ויש צורך גם באישורו של מנכ"ל משרד הפנים.

וורצמן התמודד למועצת העיריה ברשימת 'טוב לחינוך' בראשה עמד. הרשימה זכתה בשלושה מנדטים והצטרפה לקואליציה בראשותו של רוביק דנילוביץ'. וורצמן קיבל את תפקיד סגן ראש העיריה ומחזיק תיק הרווחה. בנוסף הוא מכהן בוועדות השונות בעיריה.

מועצת העיריה אמורה לדון בבקשה של וורצמן בישיבתה הקרובה, והצפי הוא שהבקשה תאושר ברוב קולות.