index open הנהלת תאגיד "מי שבע" הודיעה השבוע כי התאגיד יעבור למשרדים חדשים. המשכן החדש של משרדי התאגיד יהיה בבניין בנק לאומי הישן, בעיר העתיקה בבאר שבע - מרחק הליכה מבית גוזלן.

ההחלטה בנוגע למעבר באה בעקבות מצוקת המקום החריפה בבניין המשרדים הנוכחי. המשרדים החדשים יהיו גדולים יותר, ותוספת השטח תתבטא בעיקר בהקצאה לקבלת קהל.

בתאגיד "מי שבע" הסבירו כי אולם קבלת הקהל הנוכחי צר מלהכיל את תושבי העיר שמגיעים לקבל שירות, ואין בו מספיק חדרים כדי לאכלס את עובדי התאגיד.
הבניין החדש יכיל גם מוקד טלפוני רחב מהקיים.

"בבניין החדש אנו מתכננים להקים אולם קבלת קהל עם 15 עמדות שירות, במקום שבע העמדות הקיימות כיום. מהלך זה עתיד לצמצם את זמני ההמתנה במקום, כך שגם בימי ובשעות העומס – יעמוד זמן ההמתנה המקסימלי על 20 דקות", אמר אילן שמרת, מנכ"ל התאגיד.

שמרת הדגיש כי המיקום של המשרדים החדשים נבחר לאחר מחשבה עמוקה: "בחרנו להישאר בעיר העתיקה ולהתקרב למנהל הכנסות העירייה השוכן בבית גוזלן כדי להקל על התושבים, שבדרך כלל פונים לשני הגופים בו זמנית".

משרדי התאגיד החדשים יתפרסו על פני שלוש קומות. המעבר צפוי להתרחש תוך שלושה חודשים, לאחר שיתבצעו בבניין שיפוצים והתאמות לצורכי התאגיד.