צילום: הרצל יוסף חבר מועצת עיריית באר שבע יעקב אוחיון תובע מהעיריה כ-13 אלף שקל ששילם עבור הוצאות משפט. אוחיון טוען ששילם סכום זה על מנת להוציא צו שאוסר פרסומו של דו"ח מבקר העיריה לשנת 2009.

אוחיון, שמשמש כיו"ר ועדת הביקורת בעיריה, פנה בליל יום רביעי, ה-13 באוקטובר, לבית המשפט בבקשה שיאסור את פרסומו של דו"ח מבקר העיריה לשנת 2009.

אוחיון טען בפנייתו לבית המשפט כי ועדת הביקורת, אשר הוא עומד בראשה, דנה בדו"ח וערכה כמה ישיבות בעקבות הממצאים, אולם טרם סיימה את דיוניה, ועל כן הוא מבקש שלא לפרסם את הדו"ח עד פרסום תגובת ועדת הביקורת.

בית המשפט נעתר באופן חלקי לבקשה, וקבע כי הדו"ח יפורסם לא לפני ה-15 באוקטובר. הדו"ח פורסם במקומונים בבאר שבע באותו יום שישי.

כמה ימים לאחר מכן דרש אוחיון כי העיריה תשלם את ההוצאות המשפטיות בטענה כי פעל בשליחות הרשות המקומית. כיוון שבקשתו לא נענתה, הוא החליט לתבוע את העיריה.

בכתב התביעה שהגיש טוען אוחיון כי פנה כמה פעמים לסגנית היועץ המשפטי של העיריה, עו"ד לאה רוזנצוויג, בבקשה לפעול למניעת פרסום הדו"ח. לדבריו, סגנית היועץ המשפטי השהתה את תשובתה בטענה שהיא תתייעץ עם היועץ המשפטי. לבסוף, כך על פי אוחיון, עו"ד רוזנצוויג השאירה לו הודעה כי אין אישור לבקשתו לפיה המחלקה המשפטית תפעל למניעת פרסום הדו"ח.

אוחיון דורש בתביעתו שהעיריה תחזיר לו את הוצאות המשפט בסכום כולל של כ-13 אלף שקל. אוחיון מנמק את בקשתו בכך שהוא משמש בתפקיד ציבורי בעיריה
ללא קבלת שכר, ואין בידו כסף פנוי לתשלום הוצאות בגין פעולות הדרושות לביצוע עבודתו הציבורית ולמען הציבור כיאות.

"המבקש, אשר עושה עבודתו נאמנה, ביקש לקבל צו למניעת פרסום הדו"ח מתוך כוונה לייעל את עבודת המשיבה (העיריה - י.ל), פרסום אשר עלול לפגוע בעובדי המשיבה ובכך לגרום להם לפגיעה קשה במעמדם ובתפקודם", נאמר בכתב התביעה.

אוחיון גם טוען שחלק מממצאי הדו"ח נמצאים בחקירת משטרה, ועל כן ועדת הביקורת חששה לשיבוש הליכי חקירה עקב פרסום הדו"ח.

מהעיריה נמסר בתגובה: "כתב התביעה עדיין לא הגיע לעיריה. כאשר הוא יגיע תועבר תגובת העיריה לבית המשפט".