צילום: Index Open מבקר עיריית באר שבע, אבי פוגל, בודק חשד לאי סדרים לכאורה במועצה הדתית. הבדיקה החלה בעקבות מכתב אנונימי שהגיע לעיריה ושחתום על ידי מי שמכנים את עצמם "עובדי המועצה הדתית בבאר שבע".

המכתב נשלח ליועץ המשפטי של העיריה, עו"ד חיים טורקל, ובו טענות בדבר ליקויים ואי סדרים לכאורה במועצה הדתית.

במכתב, שנשלח גם לראש העיריה, רוביק דנילוביץ', וליועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת, עו"ד ישראל פת, מצוינים עשרה מקרים שמעלים חשד לאי סדרים לכאורה. החתומים על המכתב דורשים מרשויות החוק לבדוק את הטענות בהקדם.

מאז שפוזר הרכב המועצה הדתית בנובמבר 2009 על ידי המשרד לשירותי דת שוררת מתיחות רבה בין עובדים במועצה לממונים עליה מטעם המשרד לשירותי דת.

כזכור, בתחילת נובמבר 2009 אישרה מועצת העיריה את הרכב המועצה הדתית, שגם אמור היה לבחור את היו"ר הבא של המועצה. בעיריה הדגישו כי ההרכב מייצג את כל הסיעות, וההרכב אושר לא לפני שראשי הסיעות חתמו על מסמך בו צוין כי הייצוג מקובל עליהם.

על פי התקנון, על מועצת העיריה לבחור את ארבעת נציגיה, שיצטרפו לארבעה שייבחרו על ידי משרד הדתות, כאשר נציג נוסף הוא של הרב הראשי של העיר
(בסך הכל תשעה חברים).

בעיריה טענו כי מאחר שהשר האחראי לא נענה לפניות ראש העיריה, רוביק דנילוביץ' בכל הנוגע לבחירת ארבעת מועמדיו - הוחלט לאשר את כל שמונת המועמדים שנבחרו.

במשרד לשירותי דת קיבלו בזעם את החלטת העיריה, והודיעו כי פקע תוקף תפקודה של המועצה הדתית ושל היו"ר שלה, יצחק אמור. המשמעות: המועצה מתפקדת מאז ללא נבחרי ציבור וללא יו"ר.

בעקבות החלטת המשרד עתרה העיריה לבג"צ נגד המשרד לשירותי דת וביקשה את התערבותו. בית המשפט אמור על פי ההערכות להכריע בחודש ינואר 2012 בנוגע למחלוקת בין העיריה למשרד לשירותי דת.

בעיריה אמרו כי "המסמך הועבר לבדיקת מבקר העיריה, שאך ורק לו הסמכות לבדוק את פעולות המועצה הדתית".

מורשה החתימה של המועצה הדתית בבאר שבע עמרם איבגי מסר בתגובה כי "לא קיבלתי מכתב ולא ידוע לי על זה".

מהמשרד לשירותי דת טרם נמסרה תגובה.