צילום: הרצל יוסף עוד מעט תאושר תוכנית המיתאר המחוזית למטרופולין באר שבע מבחינה סטטוטורית. עתה מבקשים בקהילת באר שבע של החברה להגנת הטבע ליצור שלד ירוק לעיר.

לאחרונה הציגה החברה להגנת הטבע, במסגרת יום עיון מיוחד שהוקדש לשמירה על השטחים הפתוחים ולשימור הטבע העירוני בעיר, את תוכניתה ליצירת שלד ירוק לבאר שבע. על פי התוכנית, יהווה שביל 'סובב באר שבע' קו הפרדה בין השטחים העירוניים המיועדים לפיתוח והשטחים הפתוחים שלא ייפגעו כתוצאה מתוכניות נדל"ניות.

"ההפרדה בין המרחב הפתוח לבין המרחב שמיועד לפיתוח", ציינו בחברה להגנת הטבע, "מאפשרת הן הסתכלות פנימית על העיר הקיימת והן הסתכלות
חיצונית על ההתפתחות העתידית של העיר, ובכך למעשה מייצרת הבחנה ברורה בין 'פתוח' ל'פיתוח'. זאת מתוך הבנה שהדרך לשמירה על השטחים הפתוחים היא באמצעות ציפוף ועיבוי העיר הקיימת".

לדבריהם "התוכנית שלנו מדגישה את חשיבות השמירה על השטחים הפתוחים בעיר ובסביבתה ושימור הטבע העירוני כמרכיב חשוב ומרכזי בייעודי הקרקע בסביבה הבנויה של באר שבע בהווה ובעתיד".

בחברה להגנת הטבע ציינו, כי הכנת תוכנית המיתאר החדשה למטרופולין באר שבע היא הזדמנות לשינוי מהותי בתפיסת התכנון והדגשת חשיבות השלד הירוק של המרחב הציבורי, שכולל שטחים ציבוריים פתוחים, לטובת התושבים והטבע כאחד.