צילום: הרצל יוסף יצא צדיק? במשרד מבקר המדינה לא ידעו כיצד להתמודד עם פנייתו של ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', שביקש להחזיר כספים מקופתה של סיעתו, 'דרך חדשה'.

כזכור, סיעת 'דרך חדשה' בראשות דנילוביץ' זכתה בשנת 2008 בבחירות לראשות העיריה ובשמונה מנדטים למועצה. המספר הגבוה של המנדטים טמן בחובו הכנסה נאה לקופת הסיעה, בין השאר גם הודות לכספי מימון מפלגות מקופת המדינה. חברי הסיעה הזכירו השבוע שלא קיבלו תרומות מאף גורם, על אף שניתן על פי החוק לקבל תרומות.

לאחר שהסיעה השלימה על פי חוק את כל תשלומיה לספקים שנתנו לה שירותים, התברר כי ישנה יתרה בסך של כ-25 אלף שקל. "כאיש ציבור, אבקש לדעת מה
עליי לעשות עם יתרת הכסף", שאל דנילוביץ' במכתב ששלח למבקר המדינה.

לדנילוביץ' הובהר שהוא יכול להשתמש ביתרת הכספים לקיום מסיבות, כנסים ואירועים נוספים עבור הסיעה, אולם דנילוביץ' לא מיהר להשתמש בכסף.

ראש העיריה פנה לרואה החשבון של 'דרך חדשה', דניאל זינגר, ועדכן אותו על התשובה שקיבל ממבקר המדינה. רואה החשבון כתב לדנילוביץ' כי "במכתב ממבקר המדינה אין איזכור להחזרת יתרת הכספים לקופה המדינה, ולפיכך איני מוצא טעם כי כספים אלו יוחזרו לאוצר המדינה".

בהמשך מכתבו המליץ רואה החשבון כי "הכסף יישמר בחשבון הבנק של הרשימה וינוצל לפעילות שמרנית של הרשימה". דנילוביץ' לא קיבל את ההמלצה, ובמכתב ששלח למשרד מבקר המדינה ביקש להחזיר את הכסף לקופת המדינה.

לאחר שבמשרד הפנים הבהירו לדנילוביץ' ולחברי סיעתו שהם יכולים לסגור את חשבון הבנק של 'דרך חדשה' ולהעביר את הכסף לקופת המשרד, הורה דנילוביץ' לעשות זאת.