צילום: חיים הורנשטיין לראשונה, אוניברסיטת בן גוריון ומכון אילזה כץ לננוטכנולוגיה מציעים תוכנית חדשה למלגות ללימודי דוקטורט בינתחומיים בננוטכנולוגיה. המלגות, הניתנות במסגרת תוכנית שהקימה קרן מיראז'-ישראל, מיועדות לדוקטורנטים מצטיינים המחזיקים בתואר קודם במדעי הטבע, מדעי הבריאות או מדעי ההנדסה.

מטרת התוכנית לקדם לימודי מחקר לדוקטורט תוך שילוב מספר דיסציפלינות הרלוונטיות לתחום הננוטכנולוגיה. המלגות כוללות כיסוי מלא של שכר הלימוד, ותינתנה לחמישה סטודנטים חדשים מדי שנה. בהמשך יעלה מספר הסטודנטים שייהנו מהמלגה לעשרים.

קרן מיראז'-ישראל הינה הקרן היחידה בבעלות פרטית המרכזת את פעילותה הפילנתרופית בנגב. הקרן מסייעת בפיתוח הנגב באמצעות מספר פרויקטים לתמיכה ולפיתוח יזמות ועסקים, תוכניות לחינוך ותרבות, השקעות בתשתית וקידום התיירות בנגב.