צילום: רויטרס גם הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב מצטרפים למאמץ הלאומי בצפון. בעקבות השריפה שהשתוללה ביערות הכרמל, יותר מ-120 סטודנטים כבר התנדבו לסייע בשיקום עשרות המבנים ההרוסים. כמו כן, הם יסייעו למשפחות שנותרו ללא קורת גג.

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה ריכזה את רישום המתנדבים למטרה זו החל מיום חמישי בערב. באגודה ציינו כי מיד עם אישור כוחות הביטחון ייצאו
הסטודנטים במשלחת לכרמל ויצטרפו לעבודות השיקום. באגודה ציינו כי ההרשמה נעשית מראש באתר האגודה, ולא מעט סטודנטים כבר הביעו את נכונותם להצטרף.

לאחר פניות סטודנטים גם האוניברסיטה תרמה את חלקה למאמץ: ביום שבת הוחלט להכיר בתקופת ההיעדרות של הסטודנטים, שיירתמו למאמצי הכיבוי והשיקום, כבשירות מילואים לכל דבר ועניין. זאת במטרה לעודד סטודנטים להתנדב לטובת מאמצי כיבוי השריפה בצפון.

באגודת הסטודנטים הביעו את שביעות רצונם מהחלטת הסטודנטים שתאפשר, לדבריהם, לסטודנטים לצאת ולסייע בלי להיות מוטרדים מחובותיהם האקדמיים.