צילום: ויז'ואל/פוטוס ועדת היגוי של ארגון "בטרם" החלה לפעול בבאר שבע בשבוע שעבר. ארגון "בטרם" שם לו למטרה להתמודד בכל הקשור לניהול וקידום בטיחות ילדים.

ארגון הבריאות העולמי הגדיר את תאונות ילדים כאחת ממגפות האלף השלישי. על פי נתוני ארגון "בטרם" בישראל נפגעים מדי שנה כ-180,000 ילדים המגיעים לחדרי המיון לקבלת טיפול רפואי. התאונות מתרחשות בכל מקום: בבית ובחצר, במוסדות החינוך, במרחב הציבורי ובדרכים.

גם הרשויות המקומיות התגייסו כדי לצמצם את הפגיעה בילדים ולהגביר את המודעות. בארגון "בטרם" מציינים שמנסיון עולמי מוכח, רשויות מקומיות הן גורם חשוב בניהול וקידום בטיחות הילדים וצמצום היפגעותם בתאונות.

ראשי הארגון גורסים כי יכולתן של הרשויות להשפיע על בטיחות הילדים היא רבה. זאת מכיוון שפעילותן מקיפה שלל תחומים, בהיותן אחראיות על התשתיות,
מערכות החינוך ושירותים רבים נוספים.

בראש ועדת ההיגוי העירונית, שהתכנסה לראשונה בשבוע שעבר, עומדת ממלאת מקום ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך ד"ר חפצי זוהר. בוועדה חברים ראשי אגפים בעירייה, נציגי "בטרם", ועד ההורים, המוסד לבטיחות ולגהות, משטרה, מד"א, בית החולים, חברת החשמל ונציגים של גופים נוספים.

מנהל בטיחות הילדים בעירייה, סמי בוזגלו, סקר בפני הוועדה את הפעילות העירונית המתבצעת כיום במוסדות החינוך בעיר בכל הקשור לנושא הבטיחות.

מנכ"לית "בטרם", אורלי סילבינגר, תיארה את פעילות הארגון שבראשו היא עומדת והתוכנית המלאה לקידום ולבטיחות הילדים.

ד"ר חפצי זוהר ציינה שיש חשיבות רבה לפעילות הוועדה ולשמירה על בטיחותם ובטחונם של ילדי באר שבע.