צילום: צביקה טישלר קבורת חיות מחמד בבאר שבע עומדת לעבור מהפך ולהיות מסודרת יותר. עיריית באר שבע פועלת לתיקון חוק עזר שתכליתו פיקוח על בעלי חיים והחזקתם. במסגרת זו יקבעו כללים ברורים שמורים היכן לקבור בעלי חיים שמתו.

על פי החוק, מחויב אדם המחזיק בבעל חיים שמת מסיבה כלשהי לקבור או לשרוף את גופתו במקום שהרשות המקומית תקבע. בהתאם לכך, מעוניינים בעיריה למנוע מצב של השלכת חיות מתות במקומות שעלולים ליצור מפגע בריאותי לציבור (בגלל ריקבון או אכילתן על ידי חיות אחרות). כדי למנוע מצב זה מציעים בעיריה להגדיר מקומות קבורה בהם ניתן יהיה לקבור חיות מתות.

בעיריה מציינים כי החוק אוסר על השלכת בעלי חיים מתים במקום ציבורי או פרטי. עם זאת, בסעיף המוצע מצאה העיריה לנכון להרחיב את הכללים ולחייב את הבעלים לסלק את החיה המתה, ומנגד, לקבוע מקומות בהם תוסדר קבורתה או השלכתה.

הסעיף הזה עורר שאלות, ואפילו תמיהות כמו האם אפשר לאכוף את החוק באופן אפקטיבי, כמו למשל החוק לסילוק גללי כלבים. חוק הגללים אמנם מטיל על בעלי
הכלב את האחריות לסלק את הגללים בכל עת, אך בפועל קיימת בעיה לא פשוטה לאכפו.

כמעט כל רחובות באר שבע מלאים בצואת כלבים, וניתן לספור על כף יד אחת את כמות הדו"חות שנרשמו לבעלי כלבים שלא אספו את הצואה של בעל החיים מהרחוב אחרי שזה עשה את צרכיו.

בעיריה מנסים לשנות את חוק הגללים ולקבוע שמעתה לא חלה החובה לאסוף את הגללים כאשר הכלב עושה צרכיו בגומות עצים או בשטח עפר פתוח. יחד עם זאת, מוצע כי הניסוח יכלול חובה מפורשת של בעל הכלב או המחזיק בו לשאת שקיות לאיסוף הגללים, ולא רק שקית אחת, בכל עת בה הוא מצוי עם כלבו במקום ציבורי. זאת כדי למנוע התחמקויות של בעל הכלב לאסוף ולסלק הגללים בטענה כי רגע קודם השתמש בשקית שהיתה ברשותו.