קרב רב. סערה במועצה האזורית בני שמעון סביב מינויו של רב מושב ברוש. לפני כשלושה חודשים נבחר בהליך מכרזי הרב צוריאל שושן לשמש כרב של המושב, לאחר שנפלה מועמדותו של הרב דוד אסרף, ששימש בתפקיד בחמש השנים האחרונות. תוך כדי הליך המכרז התקבל מידע ברבנות הראשית המעלה חשד לכאורה, כי אסרף השיג את כשירותו הרבנית שלא כדין.

ברבנות טוענים כי הליך ההסמכה המהיר מעורר תמיהות. צילום אילוסטרציה: pixabay

ממסמך ששיגר בתחילת חודש אפריל האחרון היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, עו"ד הראל גולדברג, אל עו"ד ישראל פת, היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת, אשר הגיע ל'ידיעות הנגב', עולה כי על פי הנתונים שבמחלקת הבחינות וההסמכה ברבנות אסרף עבר בחינות בנושא הילכות שבת, איסור והיתר וחופה וקידושין במועד בחינה אחד ובחלוף כשלושה חודשים עבר ברצף ובמועד אחד את שלוש הבחינות הנותרות הנדרשות לצורך קבלת תעודת הסמכה ותעודת כשירות לרב שכונה.

ברבנות מציינים, כי הליך הסמכה לרבנות לרוב אורך מספר שנים. "הליך ההסמכה כפי שעבר אותו הנדון", נאמר במכתב ששיגר היועץ המשפטי של הרבנות ליועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת, "בפרק זמן כל כך קצר מעורר כאמור תמיהות".

הרב אסרף גויס לפני כחמש שנים על ידי ועד מושב ברוש כדי לשמש כרב המושב במקומו של הרב יהודה רוזיליו, שהורשע בשעתו בגניבת ספרי תורה מבית הכנסת של המושב ונשלל ממנו בעקבות זאת כושר הרבנות שלו על ידי מועצת הרבנות הראשית.

במסגרת הליך המכרז, לפני כשלושה חודשים, התבקש הרב אסרף, כמו גם שאר המועמדים לתפקיד, להציג את תעודותיו, אשר בבדיקת הרבנות הראשית עלה, כאמור, חשד לכאורה לגבי כשירות ההסמכה.

לדברי ראש המועצה האזורית בני שמעון, סיגל מורן, "בימים שלפני המכרז החלה מסכת לחצים מכיוונים שונים בדרישה מאיתנו לדחות את המכרז כיוון שבסיטואציה בה נמצא הרב אסרף, גם אם ייבחר בוועדת הבחינה, קיים חשש שמועמדותו לא תאושר ומאידך, אם לא נבחר רב לישוב עד ה-30 באפריל התקן יילקח מאיתנו".

סיגל מורן. "מסכת לחצים בדרישה לדחות את המכרז". צילום: הרצל יוסף

למרות כל זאת, בחנה וועדת הבחינה שני מועמדים לתפקיד רב מושב ברוש ובסופו של דבר בחרה ברב צוריאל שושן ולא ברב דוד אסרף.

מאז בחירתו של הרב שושן, טוענת ראש מועצת בני שמעון, החל מחול שדים נגדה, הכולל קמפיין מכפיש, אותו מנהלים לדבריה מספר מצומצם של תושבי המושב, וכן תלונות נגדה שהגישו התושבים למשרד הפנים ולמשטרה.

בשבוע שעבר נרשמה עליית מדרגה בפרשה הזו. במכתב תשובה לפנייתו של אחד מתושבי מושב ברוש ציין הרב חזקיהו סאמין, מנהל המחלקה לרבנות, נישואין וכשרות של המשרד לשירותי דת, כי "בכל הנוגע להליך בחירת הרב לישוב ברוש הנני להודיע ולהבהיר שהמחלקה המשפטית במשרד לשירותי דת הודיעה שיש לעכב את הליך הבחירה ולדחותו עד שיתבררו אי אלו טענות בכל הנוגע להליך".

"כפועל יוצא מכך, אין תקפות לכהונת רב במקום שנבחר בהליך שלא אושר כאמור. נודע לנו שנעשה הליך בחירה למרות הנחייה זו. הוועדה התכנסה בחוסר סמכות ובחרה להתעלם ולקיים את הליך הבחירה למרות התנגדות המשרד. אשר על כן המשרד לשירותי דת אינו מאשר את הליך הבחירה על כל המשתמע מכך".

בתגובה לדברים אמרה סיגל מורן ל'ידיעות הנגב', כי "יש יותר מתחושה, שהמשרד לשירותי דת פועל ולוחץ למינוי מועמד מטעמו לתפקיד הרב של מושב ברוש. אנחנו דוחים את קביעתו של הרב סאמין, כי הוועדה התכנסה בחוסר סמכות ואין תוקף להחלטתה. כל עוד לא נקבע על ידי ערכאה מוסמכת אחרת, החלטת הוועדה בעינה עומדת". מורן גם ציינה, כי בכוונתה לשגר פנייה למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה לבדיקת התנהלותו של המשרד לשירותי דת בפרשה הזו.

הרב דוד אסרף אמר ל'ידיעות הנגב', כי "יש בידי תעודות רשמיות וחתומות מאת הרבנות הראשית המעידות על הסמכתי. מי שחושב להוציא לעז עליי, שיביא לכך ראייה שהתעודות מזוייפות. קיבלתי תעודה רשמית וחתומה עם גליון ציונים ומישהו עם שיקול זר מוציא את דיבתי. כל הבחירות הללו התנהלו משיקולים זרים ופסולים עד כדי נגיעה במישור הפלילי. הנושא נמצא בערכאה משפטית. מבחינתי, זה לא סוף פסוק".