על חשבון מי המים זורמים? תושבים מבאר שבע ואופקים התלוננו באחרונה כי תאגיד המים 'מי שבע' שלח להם הודעות על 'צריכה חריגה' במים במאות אחוזים. לכולם מכנה משותף: הם אינם מבינים מה פשר החריגה, ממה היא נובעת וכיצד עליהם לפעול.

'מי שבע'. "באחריות הצרכנים לבדוק". צילום: הרצל יוסף

דוגמה קטנה: לדיירים במתחם רחוב פיירברג הכולל 14 צרכנים בשכונת נווה זאב בבאר שבע, נשלחה הודעה ממנה עולה כי מבדיקה של התאגיד שנערכה ב־6 ליולי, נרשמו הפרשי מדידה במד המים הראשי במתחם שהם גבוהים ב־787% בהשוואה לשתי תקופות החיוב שלפני כן. "אני לא מבין על מה החריגות", אומר תושב מרחוב פיירברג, "אין לנו גינה משותפת, אני בקושי נמצא בבית והצריכה שלי לא עולה על 1 מ"ק (מטר מעוקב). משהו פה מוזר ולא נראה לי הגיוני".

על פי תאגיד המים, ממוצע הפרשי מדידה לכל צרכן במתחם פיירברג הוא כ־1־0 מ"ק לתקופת חיוב. בתקופות חיוב שבין 7 במאי ל־6 ביולי השנה, נרשמה חריגה במד המים הראשי במתחם, כאשר כל צרכן במתחם חויב בגין הפרשי מדידה של כ־3 מ"ק. לאור זאת פעל התאגיד לתלות הודעה בנושא במתחם, ונשלחו מכתבים מיידעים לכלל הצרכנים, כנדרש על פי החוק.

דוגמה נוספת: במתחם משותף ברחוב משה קהירי בשכונת רמות בבאר שבע הכולל 75 צרכנים, ממוצע הפרשי מדידה לכל צרכן במתחם הוא כ־1 מ"ק לתקופת חיוב. בתקופת חיוב שבין 13 ליוני ל־12 לאוגוסט השנה, נרשמה צריכה גבוהה במד המים הראשי במתחם, כאשר כל צרכן במתחם חויב בגין הפרשי מדידה של כ־3 מ"ק. גם כאן פעל התאגיד לתליית הודעה ונשלחו מכתבים לדיירים כפי שנדרש, אך הדיירים עדיין לא מבינים את פשר הפרשי המדידות והצריכה החריגה.

"אני פנסיונר שמתגורר בדירה ובקושי צורך מים, טוענים שיש לי צריכה גבוהה, מאיפה אני יודע שזה נכון? אומרים לי תבדוק, מה אני אינסטלטור או מהנדס? , מלין אחד התושבים ברחוב.

מתאגיד המים והביוב 'מי שבע' נמסר בתגובה: "כללי תאגידי מים וביוב תשע"א 2011, קובעים מהם הקריטריונים בהם התאגיד נדרש במתן הודעה בכתב לצרכן כי צריכתו (צריכה פרטית/הפרשי מדידה) גבוהה מצריכתו הרגילה" (צריכה חריגה).

התאגיד מסר עוד כי "במקרים שבנדון נרשמה עלייה בהפרשי המדידה במתחמים השונים, בהתחשב בכך שמדובר ברשת המים הפרטית. בהתאם להוראות החוק, פעל התאגיד למתן הודעה בדבר צריכה חריגה כנדרש, תוך התייחסות לכך שבאחריות הצרכנים לבחון את מקור הנסיבות המובילות לעלייה בצריכות המים, לרבות וידוא תקינות הצנרת בנכס (כגון: שלילת נזילת מים)".

התאגיד מבקש לציין כי "באפשרות כל צרכן (או נציגות הוועד במתחם) לפנות לתאגיד לצורך קבלת הסבר פרטני, הכוונה מקצועית ומענה לכל בירור שנדרש".