ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון הודיע בסוף השבוע האחרון להנהלת האוניברסיטה כי לא יפתח את שנת הלימודים האקדמית הקרובה, כל עוד לא יוצג הסכם העסקה משופר הכולל ביטול של תנאי ההעסקה הפוגעניים, לטענתם של אנשי הסגל הזוטר, וכל עוד לא יחול שיפור משמעותי במעמדם.

אוניברסיטת בן גוריון. בוועד הסגל הזוטר מאיימים בשביתה. צילום: הרצל יוסף

בארגון הסגל הזוטר טוענים, כי לאחר שנה וחצי של משא ומתן בין הצדדים ולאחר שהוצעו להנהלת האוניברסיטה מספר מיתווים אפשריים להסכם שנדחו, לטענת אנשי הארגון, על ידי ההנהלה החליט ועד עובדי הסגל הזוטר שלא לפתוח את שנת הלימודים הקרובה ביום ראשון הבא (14 באוקטובר).

בסוף השבוע שיגרו ראשי ארגון הסגל הזוטר הודעה להנהלת האוניברסיטה בקריאה לשבת באופן אינטנסיבי לשולחן המשא ומתן, שכן לטענת הארגון פתיחת שנת הלימודים וביטול השביתה אפשריים רק אם ייחתם הסכם קיבוצי מקיף שיכלול לצד העלאת שכר משמעותית גם שיפור משמעותי של מנגנוני הביטחון התעסוקתי.

יצויין, כי לפני כשבועיים נחתמו באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילן הסכמים קיבוציים עם הסגל הזוטר, אך בארגון של אוניברסיטת בן גוריון מגדירים אותם כ'הסכמי כניעה', שלטענתם אינם נותנים מענה לפערי השכר בין קבוצות שונות של חברי סגל, פיטורים ללא שימוע ואפלייה לרעה של תלמידי מחקר לעומת עמיתיהם באוניברסיטאות אחרות.

יו"ר ועד הסגל הזוטר בבן גוריון, עמית שמרת. שנה וחצי של מו"מ. צילום: אורי רז

"לאחר שנה וחצי של משא ומתן", ציין יו"ר ועד הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון, עמית שמרת, "ההסכם שגיבש ועד ראשי האוניברסיטאות עם שניים מתוך ששת ארגוני הסגל הזוטר, משקף אינטרס מצמצם של מיעוט מבין אישי הסגל הזוטר בכלל ובאוניברסיטת בן גוריון בפרט. הוא פוגע בזכויות סוציאליות בסיסיות ובמרכיבי שכר קיימים ולא מביא לשום שיפור בביטחונם התעסוקתי של פלח העובדים העיקרי במוסדות האקדמיים".

"לאחר שהצענו מספר מיתווים חלופיים ונענינו בסירוב או התחמקות הודענו להנהלת האוניברסיטה כי באין שיפור משמעותי לא נפתח את שנת הלימודים האקדמית".

מאוניברסיטת בן גוריון נמסר בתגובה, כי "האוניברסיטה רואה עצמה מחויבת להסכם הארצי שנחתם עם הממונה על השכר באוצר ועם הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה. יחד עם זאת היא מקיימת בימים אלה מפגשים עם ועד הסגל הזוטר במטרה להגיע להסכמות לטובת כל הצדדים".