שדה בריר, ליד ערד. צילום: הרצל יוסף

הצלחה למאבק המשפטי של תושבי ערד נגד כריית הפוספטים המתוכננת בשדה בריר הסמוך לעיר.

פרקליטות המדינה אמנם ביקשה מבג"ץ כי היא מבקשת שהות נוספת של כחצי שנה לגיבוש עמדתה בנושא ביחס לצו על-תנאי שהוצא על-ידי בג"ץ לפני כשלושה חודשים בעתירה נגד תוכנית הכרייה בשדה בריר. כמו כן מודיעה הפרקליטות כי לפי הנמסר ממנהל התכנון, בשלב זה, לא יאושרו תכניות מפורטות לכרייה בשדה בריר.

העתירה הוגשה על ידי עיריית ערד ותושבי הכפר הבדואי אל-פורעה. הצו שניתן על ידי בג"ץ, חייב את המדינה להגיב בתוך חודשיים על העתירה, קרי עד סוף חודש אוגוסט הקרוב וגם לנמק מדוע לא נקבעה בתוכנית מתודולוגיה לבחינת השפעות בריאותיות שייגזרו ממנה, ואף לא הונח לפני המועצה, מסמך הסוקר את ההשפעה הבריאותית הפוטנציאלית של התוכנית.

כזכור, במהלך 2015 המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את קידום תכנית המתאר הארצית לכריית פוספטים בשדה בריר הנמצא סמוך לערד. רותם אמפרט - חברה-בת של כימיקלים לישראל (כיל), מבקשת  לבצע את כריית הפוספטים בשדה בריר. עירית ערד, באמצעות עוה"ד אפי מיכאלי ובאמצעות עו"ד ד"ר ערן צין מהקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת תל אביב, טענה כי המועצה החליטה להטיל צל כבד ומסוכן על כ-55 אלף תושבי ערד וסביבתה בשל ההשלכות הבריאותיות החמורות שיהיו לתוכנית וכי וישנן חלופות אחרות לכרייה.

לצד עתירתה של עיריית ערד, הוגשה גם עתירה של תושבי אל-פורעה, באמצעות ארגון עדאלה, הנמצא גם הוא בסמוך לשדה בריר. בדומה לעיריית ערד, טענו אנשי אל-פורעה כי כריית הפוספטים תפגע בבריאות התושבים  ותוביל לפינוי חלק מתושבי היישוב, משום שישנם אנשים שמתגוררים בתוך המתחם.

בתשובת המדינה מהשבוע נכתב כי היא מבקשת ארכה נוספת של חצי שנה עד להגשת תצהיר מטעמה וכי "למען הסדר הטוב יובהר כי לפי הנמסר ממנהל התכנון בשלב זה ועד להחלטת מנכ"לית מנהל התכנון לפי הסיכום שצורף להחלטת קבינט הדיור לא יאושרו תכניות מפורטות לפי תמ"א 14/ב".

עו"ד אפי מיכאלי ועו"ד ערן צין המייצגים את עיריית ערד מסרו: "בקשת המדינה לשהות של כחצי שנה להגשת כתב התשובה מחייבת עצירת הליכי התכנון בתוכנית המפורטת באתר שדה בריר עד למתן הכרעה בעתירה. הנטל עבר לכתפי המדינה וכעת עליה לשכנע את בית המשפט כי נהגה באופן תקין כאשר אישרה את הכרייה בשדה בריר מבלי לשקול את ההתנגדות של משרד הבריאות לכרייה ומבלי שבחנה אמות מידה בריאותיות במסגרת החלטתה. לאור מצב הדברים – ראוי כי כל הליכי התכנון הנגזרים מתמ"א 14/ב בעניין הכריייה בשדה בריר יושהו עד להכרעה בעתירה".