צילום: shutterstock

שני רבני שכונות בבאר־שבע צברו חובות בהיקף של עשרות אלפי שקלים בגין אי תשלום חשבונות ארנונה ומים. כך עולה מדו"ח ביקורת שערך משרד הפנים בשנת 2015 בעיריית באר־שבע. רב אחד צבר חוב בסך 41 אלף שקלים, ורב שני צבר חוב בסך 23 אלף. מאז שני הרבנים הגיעו להסדר תשלום ולהסכם פשרה.

בהשוואה לדו"ח של שנת 2014, חלה ירידה בהיקף החובות שצברו עובדי עירייה ונבחרי ציבור. בשנת 2014 היקף החובות עמד על כשני מיליון שקלים, בעוד בדו"ח לשנת 2015 מדובר כ־1.5 מיליון שקלים, כאשר מרביתם המוחלט של בעלי החוב הגיעו להסדר תשלומים, ומקצתם ממתינים לחתום על הסכם פשרה.

ועדת הביקורת של העירייה התכנסה באחרונה כדי לדון בדו"ח. יו"ר הוועדה, משה ינאי, הסביר בדיון כי "כתוצאה מביקורת שנעשתה בשנת 2014 נעשו תיקונים, והחייבים הגיעו להסדרים. הדבר בא לידי ביטוי בדו"ח הנוכחי לשנת 2015. אמנם מופיע חוב של כ־1.5 מיליון שקלים, אולם החוב סודר. הוא לא נמחק עד שלא ישולמו כל החובות עד השקל האחרון".

בהתייחסו לחובות שצברו חייבים שהם לא עובדי עירייה, כמו רבני שכונות, אמר יו"ר ועדת הביקורת: "מלבד החוב, אין להם קשר לעירייה, והם ככל אזרח ואזרח. כל אחד מהחייבים הגיע להסדר על פי מצבו".

בדו"ח הביקורת מצוין כי נכון לדצמבר 2015, אין נבחרי ציבור שחייבים כסף לרשות המקומית בשל אי תשלום מסים, היטלים ואגרות, בניגוד לשנים עברו בהן נבחרי הציבור "כיכבו" בדו"חות הביקורת.