הכניסה לאופקים. צילום: יצחק קריספל ומרכז להבה. מתוך אתר פיקיוויקי

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה תכנית מתאר כוללנית לעיר אופקים, צעד שסיכם תהליך של למעלה מ-15 שנות עבודה. לתכנית היו שותפים משרד הבינוי והשיכון, אגף ההנדסה בעירייה, מינהל התכנון, מתכנן תכנית המתאר - האדריכל ותכנן הערים, יורם פוגל, בשיתוף אדריכלית רות חן ועורכי התכנית.

לאורך התהליך ליוו את הכנת התכנית יועצים בתחומי הפרוגרמה, איכות הסביבה, נוף, תנועה, שימור, מים וביוב, חשמל, תקשורת ועוד. עתה, לאחר כל ההקדמה הזאת ניגש לתכנית עצמה, מהי התכנית ומה היא אומרת?

ובכן, תהליך בניית תכנית מתאר נועד לשמש כמסגרת תכנונית לתכניות מפורטות, המותאמת עם תכניות מתאר מחוזיות וארציות. התכנית החלה כפיילוט במחוז דרום ואופקים היתה אחת הרשויות הראשונות שבה החלו בתהליך. בשנים האחרונות קיבלה התכנית תפנית על פי בקשת ראש העירייה, איציק דנינו, וצרכי העיר המתפתחת, ואף התקיים מפגש שיתוף הציבור בחודש ספטמבר אשתקד, כחלק מתהליך קידום וגיבוש מסמכי התכנית.

התושבים נשאלו, בין היתר לגבי הנושאים החשובים להם, עליהם צריכה לדעתם תכנית המתאר לשים דגש ובהם: הגדלת היצע הבתים הפרטיים, הצורך בהקמת מפעלים עתירי ידע, עידוד והבאת צעירים לעיר, תוספת מקומות בילוי, חיזוק תדמית העיר, טיפוח קהילתיות וטיפול יזמות מקומית.

עקרונות התכנון שהנחו את אנשי המקצוע בבניית תכנית המתאר היו: הגדלה משמעותית של תושבי העיר ליעד של 80 אלף איש באמצעות הרחבת העיר מזרחה, מתן מגוון פתרונות דיור בטיפוסי בינוי שונים, במקביל להתחדשות המרקם הוותיק, ועוד.

"זהו יום חגיגי עבור העיר", אומר ראש העירייה, איציק דנינו, "התכנית עליה עמלנו שנים רבות, שמה את אופקים במקום תכנוני אחר, שנותן סמכויות רבות לוועדה המקומית שלנו.

"מעבר לזאת". מציין דנינו, "התכנית נותנת לנו אופק תכנוני כך שנוכל לפתח את העיר בצורה מיטבית, שתתאים לצרכי התושבים". יש לציין, כי עתה לאחר אישור הוועדה המקומית, תעבור התכנית לאישור הוועדה המחוזית.