אוניברסיטת בן גוריון. "לומדים את העתירה". צילום: הרצל יוסף

בית המשפט המחוזי בבאר שבע החליט בסוף השבוע שעבר להקפיא את יישום המכרז לבניית מעונות הסטודנטים בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון, בו זכתה לפני כחודש וחצי חברת 'מנרב הנדסה ובנין'.

החלטת בית המשפט התקבלה לאחר שהשופטת גאולה לוין קיבלה את עתירתה של חברת 'שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות', שטענה כי החברה הזוכה לא עמדה בתנאי הסף, ולכן יש לפסול את זכייתה במכרז.

תזכורת: בתחילת חודש אוקטובר האחרון זכתה חברת 'מנרב הנדסה ובניין' במכרז להקמת מעונות סטודנטים עבור אוניברסיטת בן גוריון בהיקף של 580 יחידות דיור שייבנו ב־14 מבנים בני חמש קומות כל אחד בשטח כולל של כ־33 אלף מ"ר. משך ביצוע העבודות, כך על פי תנאי המכרז, הינו כשנתיים וחצי ממועד קבלת היתר הבנייה, והיקפו הכולל של המכרז נאמד בכ־188 מיליון שקל.

בעתירתה נגד חברת 'מנרב הנדסה ובניין' ונגד אוניברסיטת בן גוריון, שהוגשה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי באי כוחה, עורכי הדין ראובן בכר, תמר תורג'מן־קדם וגיא אלוני, טוענת חברת 'שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות', כי הליך המכרז האמור היה רצוף בהקלות קיצוניות מצד האוניברסיטה כלפי חברת 'מנרב', בניגוד לתנאי המכרז, וכי חברת 'מנרב', כך על פי העתירה, לא עמדה, ולו לכאורה, בתנאי הסף של המכרז.

חברת 'שיכון ובינוי' טוענת בעתירתה כי נוכח מורכבות המכרז, ניסחה האוניברסיטה את תנאי הסף המקצועי במכרז, כך שיימנע מצב בו יגשו מציעים שאין באמתחתם ניסיון מתאים לביצוע הפרויקט.

על פי תנאי הסף, נטען בעתירה, נקבע כי על המציעים במכרז להיות קבלן ראשי בפרויקט בעבר של הקמת מבני מגורים בני חמש קומות לפחות או הקמת מעונות סטודנטים. על פי תנאי הסף, על המציע לעמוד בדרישה בעצמו ולא ניתן לייחס לו ניסיון של אף גוף אחר ועליו לעמוד בדרישה לבדו.

בעתירתה טוענת חברת 'שיכון ובינוי', כי מעיון בהצעת חברת 'מנרב' התגלה כי היא לא שימשה כקבלן ראשי בפרויקט שהציגה לצורך עמידה בתנאי הסף, פרויקט הקמת קריית ההדרכה של צה"ל בצומת הנגב (עיר הבה"דים), וכי הגורם שביצע את הפרויקט הוא חברת 'מבט לנגב הקמה', שותפות בה היא מחזיקה בשיעור של 51%.

"הגורם אשר הוגדר כקבלן ההקמה בפרויקט", נטען בעתירה, "היה השותפות ולא מנרב. עובדה זו חשובה במיוחד, שכן 'מנרב' ביססה את כל טענתה השגויה להיותה לכאורה קבלן ראשי בפרויקט, על כך שהיא כביכול הוגדרה כקבלן ההקמה. הפרויקט שהציגה חברת 'מנרב', פרויקט עיר הבה"דים, אינו נכלל תחת ההגדרה 'מבני מגורים הכוללים חמש קומות לפחות', שכן המבנים בעיר הבה"דים הם בני ארבע קומות, וגם אינו נכלל תחת ההגדרה 'מעונות סטודנטים', שכן מדובר במבנים המיועדים לחיילים בצה"ל ולא לסטודנטים".

לאור זאת ביקשה חברת 'שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות' מבית המשפט לבטל את החלטת ועדת המכרזים של אוניברסיטת בן גוריון, לפיה חברת 'מנרב' היא הזוכה במכרז, לפסול את זכייתה של חברת 'מנרב' ולהכריז על הצעתה של חברת 'שיכון ובינוי' כזוכה במכרז.

לאחר שעיינה בעתירה החליטה בסוף השבוע שעבר השופטת גאולה לוין להורות לאוניברסיטת בן גוריון להשהות את הליכי המכרז להקמת מעונות הסטודנטים, ובפרט להשהות את ההתקשרות עם חברת 'מנרב הנדסה ובניין' עד להחלטה אחרת. השופטת לוין גם קבעה את מועד הדיון המקדמי בעתירה ובבקשה לצו ביניים ליום ראשון הקרוב.

מאוניברסיטת בן גוריון נמסר בתגובה כי "האוניברסיטה לומדת את העתירה והיא תגיש את תגובתה לבית המשפט".

מחברת 'מנרב הנדסה ובניין' נמסר בתגובה כי "העתירה שהוגשה לבית המשפט הוגשה במעמד צד אחד. כלל הטענות, שהוצגו על ידי 'שיכון ובינוי' בפני ועדת המכרזים, נבדקו ונדחו על ידי ועדת המכרזים. החברה סמוכה ובטוחה שלאחר שתישמע בבית המשפט, העתירה תידחה".