התכנית תהווה בסיס לפיתוח העיר בעשורים הקרובים. צילום: פרדי ברמי

מבססים את מעמדה של באר־שבע כעיר מטרופולין מרכזית. בימים אלה הופקדה תוכנית המיתאר של באר־שבע הכוללת תוספת של 24,300 יחידות דיור תוך מתן מענה בעשורים הקרובים להיקף אוכלוסייה של כ־374 אלף תושבים.

כיום מונה אוכלוסיית באר־שבע כ־208 אלף תושבים, ובנוסף לתוספת אלפי יחידות הדיור, כוללת התוכנית, אשר קודמה על ידי מטה מינהל התכנון יחד עם עיריית באר־שבע ולשכת התכנון המחוזית, גם כארבעה וחצי מיליון מ"ר לטובת תעסוקה, מסחר ומשרדים וכ־3.9 מיליון מ"ר עבור תעשייה ותיירות. עוד כוללת התוכנית את הקמתו של בית חולים חדש בכניסה המזרחית לעיר בהתאם להחלטת הממשלה.

ממינהל התכנון נמסר כי מדובר בתוכנית מיתאר כוללני שתחליף את תוכנית המיתאר הקודמת של בירת הנגב משנת 1970, וכי היא תהווה את התשתית התכנונית ואת הבסיס לפיתוח העיר בעשורים הקרובים.

על פי התוכנית החדשה, יושם דגש על פיתוח מרכז העיר והפיכתו למרכז אורבני מטרופוליני, יפותחו השדרות הראשיות בעיר והן יהפכו לרחובות עירוניים פעילים תוך העדפת תחבורה ציבורית על פני השימוש ברכב פרטי ויפותחו גם נושאי התיירות והנופש תוך חיזוק שימור המורשת הבנויה בעיר. כמו כן כוללת התוכנית יצירת צירים ירוקים ברחבי העיר.

התוכנית גם מציעה עקרונות והנחיות להתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות של באר־שבע, הכוללים שדרוג המרחב הציבורי, עירוב שימושים לאורך צירים ראשיים ובמרכז העיר, ובחינת פתרונות אמצעי תחבורה בדגש על תחבורה ציבורית.