אופקים. פינוי בינוי ופיתוח אזורי תעשייה. צילום: יצחק קריספל ומרכז להבה

פרויקט "פינוי בינוי" מגיע לאופקים. לראשונה בתולדות העיר יתבצע באופקים פרויקט "פינוי בינוי", במסגרתו ייבנה מתחם דיור חדש, אליו יפונו דיירי בתים ותיקים, שלאחר מעברם ישופצו בצורה יסודית. בימים הקרובים יוקם צוות משותף לעירייה ולרשות מקרקעי ישראל וייבחר המתחם שישמש כפיילוט לפרויקט הזה.

ההחלטה על יישום הפרויקט באופקים התקבלה בשבוע שעבר במהלך ישיבת עבודה בין נציגי העירייה, בראשותו של ראש העירייה, איציק דנינו, לבין נציגי רשות מקרקעי ישראל בראשותו של מנהל הרשות, עדיאל שמרון. במהלך אותה ישיבה גם הוסכם כי באזור התעשייה הדרומי של אופקים ייחתם הסכם על פיתוח האזור יחד עם רשות מקרקעי ישראל.

במקום שווקו מגרשים לבנייה לתעשיות באמצעות פטור ממכרז למפעלים גדולים ובינוניים, כמו כן יצאו לשיווק מגרשים באמצעות מכרז פומבי, שבו יוצאו גם מגרשים המיועדים למסחר. עוד הוסכם בין הצדדים כי בשכונת "אופקים חדשים", שתכלול כ־7,500 יחידות דיור, תיפרש תשתית גז טבעי לשימוש ביתי, דבר שיוזיל את עלויות הצריכה הביתית לדיירי השכונה.

"שיתוף הפעולה של הרשות עם העירייה מביא להוצאה לפועל של פרויקטים רבים המגדילים ומחזקים את העיר ומביאים אליה תושבים חדשים", ציין מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון.

ראש העירייה, איציק דנינו, ציין כי "השכונות החדשות, אזורי התעשייה ופרויקטים נוספים הנעשים בשיתוף פעולה, הם הרוח הגבית שאנחנו מקבלים ותורמים להתפתחות העיר".