בניתם ללא היתר? זאת עבירה פלילית. אילוסטרציה: freepik

בפעילות משולבת של מערך הפיקוח על הבנייה, מינהל ההנדסה ולשכת היועץ המשפטי, החלה עיריית נתיבות בימים אלה במבצע אכיפה מוגבר כנגד חריגות בנייה בנכסים, במסגרתו ננקטו פעולות לפירוק חריגות בנייה על פי הנהלים הקבועים בחוק התכנון והבנייה. לדברי גורמים בעירייה, בחלק מהמקרים חריגות הבנייה בולטות לעין, ופוגעות באיכות הסביבה ובחזות הרחוב.

על רקע הבנייה המסיבית של השכונות החדשות ברחבי העיר, במסגרתה נבנים גם דירות צמודות קרקע, רואה עצמה העירייה מחויבת לשמירה על הוראות החוק, ובעיקר להגן על האינטרס הציבורי לשמירה על איכות הסביבה והחיים של התושבים, כך שיש במבצע זה כדי להעביר מסר שמשקף מדיניות של אפס סובלנות כלפי חריגות בנייה.

על פי הוראות החוק, עבירה על חריגות בנייה בניגוד להיתר שניתן, מהווה עבירה פלילית בגינה מוגשים על ידי המחלקה המשפטית כתבי אישום לבית המשפט, וזאת לאחר שמוצו כל ההליכים הקבועים בחוק כדי להבטיח פירוק החריגה או הסדרתה על פי החוק.

מבצעי חריגות הבנייה מוזמנים לשימוע לפני הגשת כתב אישום לאחר שמוצו הליכי האזהרה הנדרשים, והעירייה מאפשרת למבצעי החריגות לפרק את חריגות הבנייה בכוחות עצמם בתוך זמן קצוב, כדי להימנע מהגשת כתב אישום בגינו צפויים עונשים של צווי הריסה, קנסות ואף רישום פלילי.

ראש העירייה, יחיאל זוהר, הנחה את המחלקה המשפטית ומערך הפיקוח, להנהיג גישה בלתי מתפשרת עם חריגות בנייה, ויחד עם זאת להעניק למבצעי החריגות הזדמנות לתקן את המצב על ידי פירוק חריגות הבנייה.