בית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע דחה בסוף השבוע שעבר את עתירתם של חקלאי המושבים יתיר, כרמל ומעון בדרום הר חברון נגד תוכנית הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) להקמת 7,000 יחידות דיור באופקים.

השטח הנתון במחלוקת. החקלאים ישקלו לערער. צילום: הרצל יוסף

כזכור, לפני שלוש שנים אישרה הוועדה הארצית לתכנון ובנייה את התוכנית "אופקים חדשים", לאחר שהשטח בחלקה המזרחי של אופקים הוכרז על ידי קבינט הדיור כמתחם מועדף לדיור. על פי התוכנית, אמורות להיבנות בשטח כ־7,000 יחידות דיור.

השטח שאושר לבניית יחידות הדיור שימש עד כה כשטח חקלאי שעובד על ידי חקלאי דרום הר חברון, ואלה בעתירתם טענו כי השטח בן כ־3,000 דונם ייפגע כתוצאה מיישום התוכנית ולא ניתן יהיה לגדל בו גידולים חקלאיים, שהם מטה לחמם של החקלאים.

בפסק הדין קבעה השופטת יעל רז־לוי כי "החלטת הוועדה למתחמים מועדפים לדיור באישור התוכנית, במיוחד אחרי הפחתה של מספר משמעותי של יחידות דיור ומתן גמישות תכנונית בשל הצורך בהמשך עיבוד הקרקע, הינה החלטה מאוזנת העולה בקנה אחד עם המדיניות התכנונית הכוללת. ההחלטה אינה חורגת ממתחם הסבירות ואין מקום להתערב בה".

כמו כן קבעה השופטת כי טענות העותרים כנגד הוועדה למתחמים מועדפים לדיור הן "מרחיקות לכת". בפסק הדין ציינה השופטת כי "במסגרת ההליך התכנוני נשמע קולם של העותרים, נשקלו בכובד ראש הטענות שהועלו על ידם, והפגיעה הנטענת בהם, ובשים לב לאמור, צומצמה באופן משמעותי הפגיעה בעותרים והיקפה, והכל כדי לאפשר את המשך העיבוד החקלאי באותו אזור. למרות שההכרזה על המתחם המועדף לדיור היתה על 13 אלף דונם, צומצם שטח התוכנית ל־7,000 דונם וגם הופחת מספר יחידות הדיור שאושרו וחלק הושאר לתכנון עתידי כדי להותיר מרחב תמרון".

התוכנית אושרה על ידי הותמ"ל בחודש ינואר האחרון והיא כוללת תוספת של 7,000 יחידות דיור לאופקים, שטחי תעסוקה ומסחר נרחבים, שטחי ספורט ופנאי ופארק עתיקות.

בתגובה לפסק הדין אמר ל"ידיעות הנגב" בא כוחם של העותרים, עו"ד רון רוגין, כי "אנחנו סבורים שפסק הדין שגוי. אנחנו סבורים שצריך לשמור על הקרקעות החקלאיות שהולכות ומתמעטות. השטח הזה הוגדר כ'אסם התבואה של הנגב' ועכשיו מייעדים אותו לבניית אלפי יחידות דיור".

"לטעמנו, לפני הרס השטחים החקלאיים יש למצות את הקיבולת הקיימת באופקים. מן הראוי להגשים את עקרונות תמ"א 35 ולצמצם למינימום את הרס השטחים החקלאיים המעובדים שנמצאים מחוץ לאופקים. למה לפגוע באותם שטחים חקלאיים? מה ההיגיון בזה?". עו"ד רוגין ציין כי נשקלת הגשת ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.