המכללה הטכנולוגית באר־שבע מחדשת את פניה. בתום תחרות אדריכלים שערכה המכללה נבחר משרד מרש אדריכלים לתכנן את החזות החדשה של קמפוס המכללה בבאר־שבע.

בתחרות השתתפו כמה משרדי אדריכלים שנדרשו להגיש הצעה לתכנון מחדש של חזות המכללה. התכנון החדש היה צריך לכלול טיפול בחזיתות מבני המכללה, פיתוח השטחים הפתוחים בקמפוס, מתחמי ישיבה וריהוט חוץ, נטיעת עצים וגינות נוי, תאורת חוץ ושדרוג החזות הפנימית בקמפוס.

התכנון הזוכה לחידוש המכללה הטכנולוגית | הדמיה: מרש אדריכלים

את הזוכה בתחרות בחרה ועדת שיפוט שכללה את מנכ"ל המכללה, דב תמיר, המשנה למנכ"ל המכללה, יעקב דור, אדריכל העיר באר־שבע, רועי לביא, ראש המגמה לאדריכלות במכללה, האדריכל ד"ר מרטין סמיט, מרכז המגמה להנדסה אזרחית במכללה, אריאל דמרי, והאדריכל אלי ארמון.

התוכנית שהציג משרד "מרש אדריכלים" לוועדת השיפוט כוללת מהלך של פתיחת קמפוס המכללה למרחב הציבורי־עירוני סביב המכללה, הוספת שטחים ירוקים ואזורי כינוס ושמירת עתודות לפיתוח עתידי של קמפוס המכללה באופן שיכלול הוספת מבנים. עוד כוללת התוכנית שיחזור של המבנים ההיסטוריים הראשונים של המכללה ושיחזור שער הכניסה המקורי מרחוב בזל.

התוכנית תתפרש על פני כמה שלבים. השלבים הראשונים בתוכנית יכללו שדרוג כל מתקני השילוט וההתמצאות במכללה וחידוש חלק מהמרחב הציבורי בקמפוס. בשלב הראשון יקודם מהלך התכנון המפורט באמצעות חברת מרש אדריכלים בשיתוף הנהלת המכללה ובתיאום עם עיריית באר־שבע.

"המהלך לחידוש חזיתות המכללה הוא חלק מתנופת פיתוח והתחדשות שהמכללה מובילה בשנים האחרונות", אומר מנכ"ל המכללה, דב תמיר. "בתוכנית שקיבלנו יש את השילוב הראוי בין החדשנות והעדכניות לבין הכבוד לעבר והגאווה על אבני הדרך שעברנו במכללה".

לדברי האדריכל רם מרש, "התוכנית משפרת את יחסי הגומלין העירוניים בין הקמפוס הסגור אשר בנוי סביב חצרות בין הרחובות השכנים, תוך הסרת הגדרות ויצירת שקיפויות בין הרחוב למבנה ככל שניתן".