מחירי הדירות עולים, היקף המכירות דווקא ירד. מחירי הדירות במחוז הדרום מסרבים לרדת. למרות תוכניות משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון להוזלת מחירי הדיור, מתברר עתה עם פרסום נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסוף השבוע האחרון, כי מחירי הדירות באזור הדרום והנגב דווקא עולים.

בנייה בבאר שבע. מחירי הדירות עלו בשיעור של 0.2%. צילום: הרצל יוסף

מנתוני הלמ"ס עולה כי מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט־ספטמבר האחרונים לעסקאות שבוצעו בחודשים יולי־אוגוסט שקדמו להם, נמצא כי מחירי הדירות באזור הדרום והנגב עלו בשיעור של 0.2%. הנתונים גם מצביעים על כך שרמת המחירים הממוצעת של עסקאות למכירת דירות חדשות ברבעון השלישי של שנת 2018 עמדה על 1.085 מיליון שקלים לדירה באזור הדרום והנגב.

הנתונים מצביעים על כך שלמעשה רק מחירה של דירה באזור הצפון נמוך יותר מזה שבאזור הדרום, והוא עומד על 919.9 אלף שקל לדירה ממוצעת. בשאר אזורי הארץ נע מחירה של דירה חדשה ברבעון השלישי של השנה בין 2.079 מיליון שקל (תל־אביב) לבין 1.202 מיליון שקלים (חיפה), כשאזורי חיפה והדרום מדורגים בתחתית טבלת מחירי הדירות.

נתונים נוספים שפרסמה בסוף השבוע האחרון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלים כי בחודש ספטמבר האחרון נמכרו באזור הדרום והנגב 101 דירות, ירידה של כ־15% בהשוואה להיקפי המכירה בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, מבחינתם של הקבלנים הסתמנה בחודש ספטמבר האחרון מגמה מעודדת במקצת לאחר שנרשמה בו עלייה של כאחוז במספר הדירות שמכרו הקבלנים באזור לעומת החודש הקודם.