ועדות השימור יורדות דרומה. מחוז הדרום במינהל התיכנון הנחה בימים אלה את נציגי הוועדות המקומיות, שטרם הקימו ועדות שימור, לעשות כן וזאת כדי לשמור על אתרים היסטוריים, שרובם הגדול קיים מקום המדינה. במחוז הדרום פועלות 31 ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, מתוכן רק בעשר בלבד הוקמו עד היום ועדות שימור.

רחוב סמילנסקי בעיר העתיקה בבאר שבע. הוועדות יאתרו מבנים ואתרים לשימור. צילום: הרצל יוסף

בין האתרים לשימור במחוז הדרום ניתן לציין את העיר העתיקה בבאר שבע, מבני ציבור וחדרי אוכל בקיבוצי הנגב ואתרי התיישבות כמו שלושת המצפים גבולות, רביבים ובית אשל, שהוקמו בנגב בשנת 1943 והיוו את ראשית ההתיישבות היהודית בנגב.

מבנים נוספים לשימור במחוז הדרום נמצאים בבאר שבע, בה יש ועדת שימור פעילה, משטרת הרוכבים מערבית לרהט, דיר מטוסים בריטיים במינחת שדה תימן, גשר הרכבת בנחל פטיש, צריף ראשונים וחדר האוכל בקיבוץ דביר, בית הביטחון בקיבוץ חצרים ובית בורוכוב בקיבוץ משמר הנגב.

ההנחייה להקמת ועדות שימור מקומיות היא בהתאם לחוק התכנון והבנייה, המחייב החל משנת 2007 כל רשות מקומית להקים ועדת שימור שעיקרי תפקידיה הם הכנת רשימת מבנים ואתרים לשימור וקידום תוכנית אשר תגן על האתרים לשימור ותוביל לשימורם.

בשלב הראשון יזוהו האתרים והמבנים המועמדים לשימור, ועם גיבוש הרשימה הראשונית ואישורה, יחל הליך איתור מקורות המימון לביצוע השימור. במינהל התכנון מציינים כי לעתים עלויות השימור מוטלות כנגד זכויות לפיתוח הניתנות ליזמים, אשר יוצרות את הכדאיות הכלכלית הנדרשת.

במקרים אחרים, שאף הם שכיחים מחוץ לאזורי הביקוש, ההכרה באתר והכרזתו כאתר לשימור מאפשרת גיוס תקציבים ציבוריים לשימורו. כך בימים אלה נמצאת בהכנה תוכנית כוללת לעיר העתיקה בבאר שבע, הכוללת הן שימור מבנים עתיקים לצד קביעת מסגרת של זכויות בנייה ליזמים. בהקשר זה פעלה הוועדה המחוזית במחוז הדרום בשנה האחרונה יחד עם עיריית דימונה לשימורו של מבנה מפעל "כיתן דימונה", מהמפעלים הראשונים בעיר.

"ברחבי מחוז הדרום", אומר מתכנן מחוז הדרום במינהל התכנון, תומר גוטהלף, "פזורים מאות אתרים שהיה להם תפקיד חשוב בהיסטוריה של ארץ ישראל ומדינת ישראל. שימור אתרים אלה הוא חלק מהמחויבות התרבותית והלאומית שלנו. במחוז הדרום ישנו ריכוז בולט של אתרי ראשית ההתיישבות והמורשת הציונית".